در حال بارگذاری ...

احمد(امین) صداقتی(رشت)

تولد  : 1366رشت
تخصص : بازیگر، کارگردان، طراح صحنه و نور
تحصیلات : دانشجوی هنر و طراحی معماری در دانشکده جامع علمی کاربردی واحد رشت؛ ورودی(؟)
اجراها : کارگردانی نمایش"سکوت برای این چند نفر"؛ رشت، پژوهشکده معلم؛ 1380 کارگردانی و بازی در نمایش"شغال دم بریده"؛ رشت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ 1383 بازی در نمایش"پایین گذر سقاخانه" به کارگردانی"علیرضا پارسی"؛ رشت، مجتمع خاتم؛ 1384 کارگردانی و بازی در نمایش"خرمشیر"؛ رشت، مجتمع خاتم؛ 1385


Am-sedaghti@yahoo.com (27/3/86)