در حال بارگذاری ...

نسترن آزاد(شیراز)

تولد  : 1363شیراز
تخصص :
تحصیلات : دانشجوی رشته نمایش با گرایش کارگردانی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، صدرا؛ ورودی 1382
اجراها : کارگردانی و بازی در نمایش"بدنسازی"؛ شیراز، پلاتوی دانشگاه؛ 1384 بازی در نمایش"شطرنج سوئیسی" به کارگردانی"امیر اسماعیل‌زاده"؛ شیراز، پلاتوی دانشگاه، بندرعباس، نهمین جشنواره تئاتر دانشجویی؛ 1385 بازی در نمایشنامه‌خوانی"خانه عروسک" به کارگردانی"امیر اسماعیل‌زاده"؛ شیراز، پلاتوی دانشگاه، یکصدمین سالگرد مرگ هنریک ایبسن ـ ایران ـ نروژ؛ 1385 بازی در نمایش عروسکی"پله نشین‌ها" به کارگردانی"امیر اسماعیل‌زاده"؛ شیراز، پلاتوی دانشگاه؛ 1385 کارگردانی و بازی در نمایش عروسکی"پرومته در زنجیر"؛ شیراز، ‌پلاتوی دانشگاه؛ 1385 کارگردانی(مشترک با امیر اسماعیل‌زاده) و بازی در نمایش"ایثار در راه آرمان‌‌"؛ شیراز، تالار لایق؛ 1385 کارگردانی(مشترک با امیر اسماعیل‌زاده) و بازی در نمایش"جاه طلبی"؛ شیراز، تالار لایق؛ 1385 بازی در نمایش"2 پرس روزگار تلخ" به کارگردانی"امیر اسماعیل‌زاده"؛ شیراز، دهمین جشنواره تئاتر دانشجویی؛ 1385 ، تهران، دهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشجویی؛ 1386


دریافت جایزه ‌مقام برگزیده صنایع دستی ایران"شرکت در مسابقه گفت‌وگوی تمدن‌ها" کار با سفال، شیراز؛ 1380 دریافت جایزه مقام دوم بازیگری زن برای نمایش"بدنسازی و شطرنج سوئیسی" از اولین جشنواره داخلی تئاتر دانشگاهی، شیراز، صدرا؛ 1383 دریافت جایزه مقام دوم بازیگری زن برای نمایش"؟" از نهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی‌ ایران ـ جنوب، بندرعباس؛ 1384 دریافت جایزه مقام سوم بازیگری زن برای نمایش"؟" از اولین جشنواره‌ بداهه‌پردازی تئاتر استان فارس، شیراز، تالار لایق؛ 1385 دریافت جایزه مقام دوم بازیگری زن برای نمایش"دو پرس روزگار تلخ" از دهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی‌ ایران، شیراز؛ 1385 دریافت جایزه مقام سوم بازیگری زن برای نمایش"دو پرس روزگار تلخ" از دهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی‌ ایران، شیراز؛ 1386 Fire-hestia@yahoo.com (27/3/86)