در حال بارگذاری ...

راضیه عابدی(محلات)

تولد  : 1357خمین
تخصص : بازیگر، عوامل اجرا
تحصیلات : دیپلم؛ سال(؟)
اجراها : بازی در نمایش"سال‌های سپری شده" به کارگردانی"شمس‌الله اکبری"؛ خمین‌؛ 1380 بازی در نمایش"خشم شدید فیلیپ هوتس" به کارگردانی"میثم پیری"؛ خمین ؛ 1381 عوامل اجرا در نمایش"من دیگه آدم بشو نیستم" به کارگردانی"مهدی محمدی"؛ خمین، اراک؛ 1382 عوامل اجرا در نمایش"صفر" به کارگردانی"مهدی محمدی"؛ ‌اراک؛ 1383 (27/3/86)