در حال بارگذاری ...

داود جعفرزاده(پارس آباد)

تولد  : 1351مغان
تخصص : کارگردان
تحصیلات : دیپلم ادبیات و علوم انسانی؛ سال(؟)
اجراها : کارگردانی نمایش"روایت صبر"؛ پارس آباد؛ 1375 کارگردانی نمایش"پنجره" نوشته"ایمانوردی عباس‌نژاد"؛ پارس آباد؛ 1376 کارگردانی نمایش"بانگ جرس" نوشته"تاجبخش فنائیان"؛ پارس آباد؛ 1377 کارگردانی نمایش"آوازهای پریشان" نوشته"فریدون ولایی"؛ اجرا در(؟)؛ 1378


عضو انجمن نمایش شهرستان پارس آباد (12/4/86)