در حال بارگذاری ...

محسن جعفرزاده(پارس آباد)

تولد  : 1351اردبیل
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم
اجراها : بازی در نمایش"فلوت" نوشته"روح‌الله حبیب‌زاده" به کارگردانی"توحید معصومی"؛ اردبیل؛ 1375 بازی در نمایش"قوپوزون بیرپرده سی" نوشته"غلام جلالی" به کارگردانی"اکبر محمدی"؛ پارس آباد؛ 1379 بازی در نمایش"تبار آتش" نوشته"فریدون ولایی" به کارگردانی"اصغر سعادت"؛ اردبیل؛ 1380 بازی در نمایش"نعره خاموش انالحق" نوشته"جعفر نوعخواه" به کارگردانی"غریب منوچهری"؛ پارس آباد، تهران، ارومیه؛ 1380 بازی در نمایش"پل" نوشته"محمد رحمانیان" به کارگردانی"غریب منوچهری"؛ اردبیل، گرگان؛ 1385 بازی در نمایش"خون بوغاج" نوشته"جعفر نوعخواه" به کارگردانی"غریب منوچهری"؛ تهران، تالار(؟)؛ 1385


عضو انجمن نمایش پارس آباد (12/4/86)