در حال بارگذاری ...

غلام جلالی(پارس آباد)

تولد  : 1356پارس آباد
تخصص : نویسنده، کارگردان
تحصیلات : دیپلم علوم انسانی؛ سال(؟)
اجراها : کارگردانی نمایش"بچه تابستان" نوشته"حسن حامد"؛ پارس آباد؛ 1378 نگارش نمایشنامه‌"قوپوزون بیر پرده سی" به کارگردانی(؟)؛ پارس آباد؛ نهمین جشنواره مغان؛ 1379 کارگردانی نمایش"سنمار" نوشته"بهرام بیضایی"؛ پارس آباد، مجتمع آراز؛ 1382 نگارش و کارگردانی نمایش"نسل تمام شده"؛ پارس آباد، مجتمع آراز؛ 1384 مشاور کارگردان در نمایش"نمی‌دونم فردا چی می‌شه" نوشته"تنسی ویلیامز" به کارگردانی(؟)؛ پارس آباد‌؛ اداره ارشاد؛ 1385


عضو انجمن نمایش شهرستان پارس آباد منتقد در زمینه تئاتر در جشنواره‌های داخلی مغان عضو گروه تئاتر مداد رنگی (13/4/86)