در حال بارگذاری ...

سعید صمدی(مشهد)

تولد  : 1360مشهد
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم رشته سینما از هنرستان سوره؛ 1378
اجراها : بازی در نمایش خیابانی"شهرک نشین" به کارگردانی"مهدی پلشائی"؛ تهران، فرهنگسرای بهمن؛ 1381 کارگردانی نمایش"مرگ در می‌زند"؛ مشهد، هنرستان شمایل؛ 1383 کارگردانی و بازی در نمایشنامه‌خوانی"آخرین بازی" نوشته"محمود استادمحمد"؛ مشهد، جشنواره نمایشنامه‌خوانی؛ 1383 کارگردانی و بازی در نمایشنامه‌خوانی"شب بیست‌ویکم" نوشته"محمود استادمحمد"؛ مشهد، جشنواره نمایشنامه‌خوانی؛ 1384 کارگردانی و بازی در نمایشنامه‌خوانی"فرهاد و شیرین" نوشته"فرزاد قائمی"؛ مشهد، جشنواره نمایشنامه‌خوانی؛ 1384 بازی در نمایش"آیه‌های غربت" نوشته و کارگردانی"رضا صابری"؛ تهران، جشنواره فجر؛ 1385 کارگردانی و بازی در نمایشنامه‌خوانی"عشق" نوشته"رضا صابری"؛ مشهد، جشنواره نمایشنامه‌خوانی؛ 1385 بازی در نمایش"تراژدی تردید" به کارگردانی"رضا صابری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی، (جشنواره عاشورائیان)، مشهد، اسفراین، شیروان، بجنورد، بیرجند، ؛ 1385


گذراندن دوره بازیگری در آموزشگاه"حمید سمندریان"؛ 1381 دریافت جایزه اول کارگردانی از جشنواره اول نمایشنامه‌خوانی مشهد برای نمایش"آخرین بازی"؛ 1383 دریافت جایزه دوم کارگردانی از جشنواره دوم نمایشنامه‌خوانی مشهد برای نمایش"شب بیست‌ویکم"؛ 1384 دریافت جایزه بازیگری از جشنواره دوم نمایشنامه‌خوانی مشهد برای نمایش‌‌(؟)؛ 1384 دریافت جایزه اول کارگردانی از جشنواره سوم نمایشنامه‌خوانی مشهد برای نمایش‌(؟)؛ 1385 (13/4/86)