در حال بارگذاری ...

کریم جشنی(مشهد)

تولد  : 1359مشهد
تخصص : کارگردان، بازیگر
تحصیلات : مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه آزاد بیرجند؛ 1382
اجراها : بازی در نمایش"آرش کمانگیر" به کارگردانی"سیدجواد رحیم‌زاده‌"؛ مشهد، تالار تربیت‌؛ 1373 بازی در نمایش"چراغی فنری" به کارگردانی"سیدجواد رحیم‌زاده‌"؛ مشهد، تالار تربیت‌؛ 1374 بازی در نمایش"گم" به کارگردانی"‌‌حمید جندقی‌"؛ مشهد، ‌‌تالار نیرو هوایی‌؛ 1375 بازی در نمایش"بامبول" به کارگردانی"‌حمید جندقی‌"؛ مشهد، تالار تربیت‌‌؛ 1375 بازی در نمایش"آخرین پر" به کارگردانی"سیدجواد رحیم‌زاده‌"؛ مشهد، ‌تالار ابن میثم‌؛ 1375 کارگردانی نمایش"ماف" نوشته"‌حمید قلعه‌ای‌"؛ مشهد‌، تالار وحیدی‌؛ 1376 بازی در نمایش"میراث سبز" به کارگردانی"‌‌حمید جندقی‌"؛ نیشابور‌؛ 1376 بازی در نمایش"پستو خانه" به کارگردانی"‌‌کیوان صباغ‌"؛ مشهد، ‌تالار هاشمی‌نژاد؛ 1378 کارگردانی‌ نمایش"پانتومیم" نوشته"‌‌کریم جشنی"؛ مشهد، ‌تالار هاشمی‌نژاد؛ 1378 بازی در نمایش"ویلون ساز کره مونا" به کارگردانی"حامد تهرانی"؛ مشهد، ‌تالار گلستانه؛ 1379 بازی در نمایش"روزی نه مثل هر روز" به کارگردانی"جواد رحیم‌زاده"؛ مشهد، ‌تالار الغدیر، خانه نمایش؛ 1379 کارگردانی‌ نمایش"افعی طلایی" نوشته"علی نصیریان"؛ بجنورد، تالار گلشن؛ 1381 بازی در نمایش"پایان کبوتر" به کارگردانی"علی حاتمی‌نژاد"؛ مشهد، ‌تالار هاشمی‌نژاد؛ 1381 بازی در نمایش"بازینامه باستان" به کارگردانی"رضا صابری"؛ مشهد، اهواز، اصفهان، تهران؛ 1382 بازی در نمایش"هفت دریا شبنمی" به کارگردانی"رضا حسینی"؛ مشهد، تهران؛ 1382 بازی در نمایش"وقایع شیفت شب و روز" به کارگردانی"رضا حسینی"؛ مشهد‌؛ 1382 بازی در مجموعه تلویزیونی"باغ پرنده‌ها" به کارگردانی"حسین کریمی"؛ شبکه استانی خراسان؛ 1382 کارگردانی نمایش"کربلای بی شمر" نوشته"رضا صابری"؛ مشهد؛ 1382 کارگردانی نمایش"شرم" نوشته"ماری شاطری، مهدی شکری"؛ مشهد؛ 1383 بازی در نمایش"درد بدن" به کارگردانی"کمال الدین غراب"؛ مشهد، تالار فردوسی؛ 1383 بازی در نمایش"ته جاده" به کارگردانی"علیرضا اسدی"؛ مشهد، تالار الغدیر؛ 1383 کارگردانی‌ نمایش"غروب آبی" نوشته"کریم جشنی"؛ مشهد، ‌تالار هاشمی‌نژاد؛ 1383 بازی در مجموعه تلویزیونی"عشق و خاکستر" به کارگردانی"احمد شادکام"؛ شبکه استانی خراسان؛ 1383 کارگردانی نمایش"تاتوره" به کارگردانی"سروش طاهری"؛ تهران، تالار نیرو هوایی؛ 1383 بازی در نمایش تلویزیونی"بازی نامه باستان" به کارگردانی"رضا صابری"؛ شبکه استانی خراسان؛ 1384 - 1383 بازی در نمایش تلویزیونی"کربلای بی‌شمر" به کارگردانی"رضا صابری"؛ شبکه استانی خراسان؛ 1384 - 1383 کارگردانی‌ نمایش"حماسه" نوشته"کریم جشنی"؛ مشهد، ‌تالار هاشمی‌نژاد؛ 1384 بازی در نمایش"سرود سرنوشت" به کارگردانی"کمال الدین غراب"؛ مشهد، تالار فردوسی؛ 1384 بازی در نمایش"فصلی دیگر" به کارگردانی"علی روحی"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1384 بازی در نمایش"مردان خورشید" به کارگردانی"محمد برومند"؛ مشهد، تالار الغدیر؛ 1385 کارگردانی نمایش"نوادا" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1385 بازی در نمایش"یک خانه کوچک زیاد قدیمی نیست" به کارگردانی"مرتضی فتاحی"؛ مشهد، تالار هنر؛ 1385 بازی در نمایش"تراژدی تردید" به کارگردانی"رضا صابری"؛ مشهد، تالار فردوسی، تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1386 – 1385


مسئول واحد تئاتر و امور فوق برنامه دانشگاه آزاد واحد بیرجند؛ 1382 – 1378 عضویت در کانون قرآن و عترت، بسیج، جمعیت اسلامی دانشگاه آزاد واحد بیرجند؛ 1382 – 1378 مدیر برنامه کنسرت بزرگ (؟؟)؛ بیرجند؛ 1380 مدیر برنامه کنسرت بزرگ محمد(؟)؛ بیرجند؛ 1381 دریافت جایزه کارگردانی برگزیده خیابانی از اولین جشنواره تئاتر(فصل تئاتر) مشهد برای نمایش(؟)؛ 1381 دریافت جایزه کارگردانی سوم از چهارمین جشنواره سراسری تئاتر پلیس تهران برای نمایش(؟)؛ 1383 دریافت جایزه کارگردانی برگزیده از اولین دوره نمایشنامه‌خوانی برای نمایشنامه(؟)؛ 1383 دریافت جایزه کارگردانی اول از جشنواره خیابانی منطقه‌ای بجنورد برای نمایش(؟)؛ 1381 دریافت جایزه بازیگری اول از جشنواره سراسری بسیج، مشهد برای نمایش(؟)؛ 1384 (13/4/86)