در حال بارگذاری ...

مریم عبدالملکی(تویسرکان)

تولد  : 1363تویسرکان
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دانشجوی رشته امور بانکی در دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان؛ ورودی(؟)
اجراها : بازی در نمایش"فرم قرن" به کارگردانی"زهرا سوری"؛ تویسرکان، تالار فردوسی؛ 1380 بازی در نمایش"یاس کبود" به کارگردانی"فاطمه زنگنه"؛ تویسرکان، تالار فردوسی؛ 1382 بازی در نمایش"این نیز بگذرد" به کارگردانی"معصومه سوری"؛ نهاوند، جشنواره استانی؛ 1383 طراح صحنه ‌‌در نمایش"فردا بارانی است" به کارگردانی"معصومه سوری"؛ تویسرکان؛ 1383 بازی در نمایش"خورشید روی ‌نی" به کارگردانی"نبی‌الله بیات"؛ تویسرکان، تالار فردوسی؛ 1384 بازی در نمایش"فروغ بی‌پایان" به کارگردانی"حسن نانکلی"؛ تویسرکان، تالار فردوسی؛ 1385


دریافت لوح تقدیر بازیگری از جشنواره(؟) برای نمایش"فرم قرن"؛ 1380 دریافت لوح تقدیر بازیگری از جشنواره(؟) برای نمایش"یاس کبود"؛ 1382 دریافت جایزه سوم بازیگری از جشنواره استانی نهاوند برای نمایش"این نیز بگذرد"؛ 1383 دریافت لوح تقدیر بازیگری از جشنواره(؟) برای نمایش"فردا بارانی است"؛ 1383 دریافت لوح تقدیر بازیگری از جشنواره(؟) برای نمایش"خورشید روی نی"؛ 1384 دریافت لوح تقدیر بازیگری از جشنواره(؟) برای نمایش"فروغ بی‌ پایان"؛ 1385 (7/5/86)