در حال بارگذاری ...

هاشم شاه‌علی(تفرش)

تولد  : 1361تفرش
تخصص :
تحصیلات : کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد واحد تفرش؛ 1383
اجراها : بازی در نمایش"اسماعیل اسماعیل" به کارگردانی"سیدمحمد ثمربخش"؛ ساوه؛ 1380 بازی در نمایش"خواستگاری" به کارگردانی"علی قنبری"؛ تفرش؛ 1381 کارگردانی و بازی در نمایش"62290"؛ تفرش؛ 1381 بازی در نمایش"خشایار در خشایار" به کارگردانی"بهنام سرآبادانی"؛ تفرش؛ 1382 بازی در نمایش"شبانه" به کارگردانی"امیرهوشنگ بیاتی"؛ تفرش؛ 1382 بازی در نمایش"هفت خوان پیشگیری" به کارگردانی"محمدامین سعدی"؛ تفرش؛ 1382 بازی در نمایش"دروغ چرا" به کارگردانی"محمدصادق سعدی"؛ تفرش؛ 1382 بازی در نمایش"شبانه" به کارگردانی"محمدصادق سعدی"؛ تفرش؛ 1382 بازی در نمایش"مرگ در می‌زند" به کارگردانی"محمدامین سعدی"؛ تفرش؛ 1382 بازی در نمایش"مایع حرفشویی" به کارگردانی"محمدامین سعدی"؛ تفرش؛ 1382 بازی در نمایش"یک معرکه" به کارگردانی"محمدامین سعدی"؛ تفرش؛ 1383 کارگردانی و بازی در نمایش"مربع برمودا‌"؛ تفرش؛ 1383 نگارش و بازی در نمایش"یک تعارف" به کارگردانی"محمدامین سعدی"؛ تفرش؛ 1383 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"کمدی ازدواجات"؛ تفرش؛ 1384 دستیار کارگردان در نمایش"بعد از محاکمه" به کارگردانی"محمدصادق سعدی"؛ تفرش؛ 1384 کارگردانی فیلم کوتاه"بوی آشنا"؛ 1385 نگارش و کارگردانی فیلم کوتاه"نسیم رحمت"؛ 1385 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"صندلی داغ"؛ اراک، شازند؛ 1386


دریافت لوح تقدیر برای نمایش"اسماعیل اسماعیل" از جشنواره(؟) ساوه؛ 1380 دریافت لوح تقدیر برای نمایش"مایع حرفشویی" از جشنواره(؟) اراک؛ 1382 دریافت لوح تقدیر و جایزه بازیگری برای نمایش"مرگ در می‌زند" از جشنواره(؟) تفرش؛ 1382 عضو هیئت مدیره انجمن نمایش تفرش؛ 1382 دریافت لوح تقدیر برای نمایش"یک تعارف" از جشنواره(؟) اراک؛ 1383 سردبیر نشریه پژواک؛ 1383 رئیس هیئت مدیره NGO (؟)؛ 1385 مدیر مسئول نشریه بیدار؛ 1385 دبیر کانون دانشجویی هلال احمر به مدت 2 سال عضو هیئت تحریریه نشریه موج آرام (7/5/86)