در حال بارگذاری ...

باب‌الله عزیزپور(پارس آباد)

تولد  : مغان 1358
تخصص : سرپرست و کارگردان نمایش
تحصیلات : لیسانس
اجراها :

نمایش"کوزه" نوشته"هوشنگ مرادی کرمانی"؛ اردبیل، پنجمین جشنواره تئاتر استانی؛ 1373
کارگردانی و بازی در نمایش"بچه تابستان" نوشته"حسن حامد"؛ پارس آباد، سینما انقلاب؛‌ 1374
کارگردانی نمایش"غروب تا غروب" نوشته"صادق عاشورپور"؛ پارس آباد، سینما انقلاب؛ 1375
کارگردانی و بازی در نمایش"خوشه‌های خاکستری" نوشته"عبدالحی شماسی"؛ پارس آباد؛ 1376
کارگردانی نمایش"قهرمان" نوشته"حمیده پاک طینت"؛ پارس آباد؛ 1377
کارگردانی نمایش"خاک سبز" نوشته"سیدحسین فدایی‌حسین"؛ مغان، جشنواره منطقه‌ای؛ 1378
کارگردانی و بازی در نمایش"دلدار" نوشته"حسین نوری"؛ مغان، جشنواره منطقه‌ای؛ 1379
کارگردانی نمایش"الف ب پ تنبل" نوشته"عباس دوست قرین"؛ پارس آباد؛ 1380
کارگردانی نمایش"مراقبت‌های ویژه" نوشته"محمد رحمانیان"؛ اردبیل، جشنواره تئاتر بسیج؛ 1380
کارگردانی نمایش"آن سوی رویاهای من" نوشته"محمدرضا آریان"؛ اردبیل، دومین جشنواره تئاتر بسیج؛ 1381
کارگردانی نمایش خیابانی"معبر"؛ اردبیل، جشنواره تئاتر استانی؛ 1381
کارگردانی نمایش"آقای رئیس جمهور" نوشته"هلن خانزاده"؛ اردبیل، سومین جشنواره تئاتر بسیج؛ 1382
کارگردانی نمایش آن سوی رویا های من جشنواره بسیج1386
کارگردانی نمایش شبهای بارانی نوشته علیرضا حنیفی جشنواره بسیج 1387
کارگردانی نمایش دعوت به همکاری  نوشته عبدالحی شماسی اجرای عمومی1390
کارگردانی نمایش مرگ در می زند نوشته وودی آلن اجرای عمومی 1391
کارگردانی نمایش گنبد زرد رضا جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی1391
کارگردانی نمایش روایت هشتم جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی1393
کارگردانی نمایش عروسکی"سوگلی و نازگلی" نوشته"مهستی نادرتبار"؛ اردبیل، جشنواره عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ 1383
نگارش و کارگردانی نمایش عروسکی"شنگلول و منگول"؛ اردبیل، جشنواره نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ 1384
نگارش و کارگردانی نمایش فولکلور"گون گورن"؛ اردبیل، جشنواره نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ 1386
کارگردانی نمایش عروسکی نقلی و مادر بزرگ جشنواره نمایش عروسکی استان اردبیل
کارگردانی نمایش  به دنبال خدا جشنواره نمایش عروسکی استان اردبیل
نگارش نمایشنامه"کارت فعال"؛ سال(1386)
نگارش نمایشنامه"میدان هنر"؛ سال(1388)
نگارش نمایشنامه عروسکی شنگول ومنگول 1384
نگارش نمایشنامه عروسکی گون گومز1386
نگارش نمایشنامه ماهی سیاه کوچولو1389تاریخ شروع فعالیت: 1372
مربی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
عضو انجمن نمایش تئاتر بسیج استان
سرپرست گروه نمایش مدادرنگی(سابق)
سرپرست گروه نمایش حرکت نو
مسئول تئاتر بسیج شهرستان پارس آباد
مربی تئاتر در کانون پروررش فکری کودکان و نوجوانان پارس آباد
عضو اصلی انجمن نمایش شهرستان پارس آباد، 4 سال

به روز شده: 1393/7/6