در حال بارگذاری ...

محسن هاتفیان(سنقر)

تولد  : 1362سنقر
تخصص :
تحصیلات : دانشجوی رشته الکترونیک در دانشگاه رازی کرمانشاه؛ ورودی(؟)
اجراها : بازی در نمایش"خون شیر" به کارگردانی"جمال برفی"؛ سنقر، کانون مفتح؛ 1379 بازی در نمایش"ایران زمین" به کارگردانی"کیومرث واعظی"؛ سنقر، کانون مفتح؛ 1381 بازی در نمایش"عدالت" به کارگردانی"جمال برفی"؛ سنقر، تالار ارشاد؛ 1385 (17/5/86)