در حال بارگذاری ...

محمدرضا صادق‌پور دیلمقان(سلماس)

تولد  : 1338 سلماس
تخصص :
تحصیلات : کارشناس آموزش ابتدایی؛ دانشگاه علامه طباطبایی ؛سال 62
اجراها : بازی در نمایش"ارباب و رعیت در زمان رژیم شاه" به کارگردانی"مسعود فرجی"؛ تربیت معلم علامه طباطبایی، تبریز؛ 1361 کارگردانی و بازی در نمایش"جنگ صدام"؛ سپاه آذرشهر؛ 1363 کارگردانی و بازی در نمایش"ارباب و رعیت"؛ سپاه آذرشهر؛ 1364 بازی در نمایش"نصیر خیالان" به کارگردانی"امیر قلیزاده"؛ تالار ارشاد، سلماس؛ 1383


(7/5/1387)