در حال بارگذاری ...

مسعود یکایی(نقده)

تولد  : 1365 نقده
تخصص : بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر، تهیه کننده سینما و تلویزیون
تحصیلات : دانشجوی کارگردانی تئاتر در موسسه آموزش عالی بنی‌اکرم(ص) تبریز، فارغ‌التحصیل بازیگری سینما از آموزشگاه آزاد سینمایی
اجراها : بازی در نمایش‌های مناسبتی در سطح شهر، مدارس، کانون‌های مساجد؛ 75 - 74 بازی در نمایش"گل‌های آفتابگردان" به کارگردانی"شهریار نیریز"؛ نقده، تئاتر مدارس؛ 1376 بازی در نمایش"آخرین غروب" به کارگردانی"شهریار نیریز"؛ نقده، جشنواره مدارس؛ 1377 بازی و کارگردانی نمایش"آخرین غروب" نوشته"شهریار نیریز"؛ مریوان، سنندج جشنواره‌های منطقه‌ای و کشوری؛ 1377 بازی در نمایش"غروب تا غروب" به کارگردانی"محمد چراغی"؛ نقده، جشنواره شهرستانی؛ 1378 بازی در نمایش"طالع نحس ژنرال" به کارگردانی"شاهرخ احمدزاده"؛ نقده، جشنواره شهرستانی؛ 1379 کارگردانی و بازی در نمایش"مرگ دیگر" نوشته"محسن مخملباف"؛ نقده، جشنواره شهرستانی؛ 1379 بازی در نمایش"نقش آخر" به کارگردانی"علی قبچاق"؛ نقده، جشنواره شهرستانی؛ 1379 بازی در نمایش"اوستای سحرآباد" به کارگردانی"علی قبچاق"؛ نقده، جشنواره شهرستانی و استانی؛ 1381 - 1380 بازی در نمایش"صدای اسب‌ها" به کارگردانی"علی قبچاق، بهرام جلالی"؛ نقده، ارومیه، سنندج، جشنواره‌های استانی، منطقه‌ای؛ 1382 - 1381 بازی در نمایش"آواز پر جبرئیل" به کارگردانی"حسن رجبی"؛ جشنواره استانی بسیج؛ 1382 بازی در نمایش"کنار شیر آتش نشانی" به کارگردانی"جعفر مختارپور"؛ جشنواره شهرستانی؛ 1383 بازی در نمایش خیابانی"مدرک" به کارگردانی"شهریار نیریز"؛ جشنواره استانی دفاع مقدس؛ 1384 بازی در نمایش"شهر اسبان سیاه" به کارگردانی"محمدباقر جعفری‌زاد"؛ اجرای عمومی جشنواره استانی؛ 1384 کارگردانی و بازی در نمایش"پوتین" نوشته"بابک لطفی"؛ جشنواره شهرستانی؛ 1385


طراحی صحنه نمایش"ساحل" به کارگردانی"شهریار نیریز"؛ جشنواره تئاترماه؛ 1384 عضو گروه موسیقی نمایش"مسافران" به کارگردانی"کریم علی‌خواه"؛ ارومیه، مشهد، جشنواره‌های ماه و بسیج؛ 1385 بازی و مشاور کارگردان در نمایش"جنون" به کارگردانی"علی قبچاق"؛ جشنواره دانشجویی و اجرای عمومی برای حضور در جشنواره فجر؛ 1385 تهیه کننده تله فیلم"عطر گل‌های رازقی" به کارگردانی"سعید جلوه‌گری"؛ 1384 مدیر تولید فیلم"نگاه نزدیک" به کارگردانی"بابک لطفی"؛ 1385 فعالیت و حضور در برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیمای استان آذربایجان غربی بازی در تله فیلم"دو سلطان" به کارگردانی"باقر میران" به سفارش شبکه یک تهران کسب مقام اول بازیگری در نمایش"آخرین غروب" جشنواره شهرستانی و استانی مدارس؛ 1377 کسب مقام دوم بازیگری در نمایش"آخرین غروب" ‌‌جشنواره منطقه دو کشوری؛ ‌ 1377 کسب مقام سوم کارگردانی در نمایش"آخرین غروب" جشنواره منطقه دو کشوری؛ 1377 کسب مقام سوم بازیگری در نمایش"نقش آخر" ‌جشنواره شهرستانی؛ 1379 کسب مقام سوم بازیگری در نمایش"اوستای سحرآباد" ‌جشنواره شهرستانی؛ 1380 کسب مقام سوم بازیگری در نمایش"پوتین" ‌جشنواره شهرستانی؛ 1385 (کسب مقام سوم کارگردانی نمایش"پوتین") عضو انجمن نمایش شهرستان نقده به مدت 10 سال تاکنون حضور در دوره‌های بازیگری سینما و تئاتر و کارگردانی سینما زیر نظر اساتید مجرب سینما و تئاتر کشور www.m_yokani@yahoo.com (7/5/1387)