در حال بارگذاری ...

ستار چراغی

تولد  : 1354 تکاب
تخصص : بازیگر، کارگردان، نویسنده
تحصیلات : حضور در کلاس‌های تجربی تئاتر و کلاس فستیوال تئاتر در کرمانشاه؛ 1365
اجراها : بازی در نمایش"هلوع" به کارگردانی"محمدحسین قادری"؛ شهر(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش"مقوکی؟" به کارگردانی"محمدحسین قادری"؛ شهر(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش"لولو پشت شیشه‌هاست" به کارگردانی"افشار"؛ شهر(؟)؛ سال(؟) کارگردانی و بازی در نمایش"حا‌رس" نوشته"؟"؛ شهر(؟)؛ سال(؟) کارگردانی، نویسندگی و بازی در نمایش"صلیب خونین"؛ شهر(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش"هلوع" به کارگردانی"محمدحسین قادری"؛ شهر(؟)؛ سال(؟) کارگردانی و بازی در نمایش"حنیه حر" نوشته"؟"؛ شهر(؟)؛ سال(؟) کارگردانی و بازی در نمایش"سکوت" نوشته"؟"؛ شهر(؟)؛ سال(؟)


کارگردانی نمایش"نوبت آینه‌ها" نوشته"؟"؛ شهر(؟)؛ سال(؟) مسئول فرهنگی ناحیه تکاب تدریس در کتابخانه؛ 1383 تدریس در کانون فرهنگی هنری کسب ده‌ها لوح تقدیر برای بازیگری اول ـ کارگردانی اول و دوم ـ نویسندگی اول و دوم کسب دو دیپلم افتخار بازیگری و کارگردانی کسب لوح افتخار حضور در دومین فستیوال هنری تئاتر عضو انجمن بازیگران انتخابی ایران کسب مقام سوم کارگردانی در جشنواره کشوری برای نمایش"نوبت آینه‌ها"؛ سال(؟) کسب دیپلم افتخار کارگردانی برای نمایش"حنیه حر" جشنواره(؟)؛ سال(؟) کسب مقام اول دیپلم افتخار بازیگری برای نمایش"سکوت" جشنواره(؟)؛ سال(؟) (15/5/1387)