در حال بارگذاری ...

تورج خدایی(میاندوآب)

تولد  : 1352 میاندوآب
تخصص : طراح نور، کارگردان
تحصیلات : دیپلم اقتصاد، دبیرستان فروغی؛ 1369 – 1370
اجراها : طراح نور در نمایش"غروب سرخ انتظار" به کارگردانی"هوشنگ بابایی"؛ میاندوآب، تالار مجتمع فرهنگی؛ 1379 طراح نور در نمایش"همین معرکه" نوشته و کارگردانی"هوشنگ بابایی"؛ میاندوآب، جشنواره تئاتر استانی؛ 1380 کارگردانی ‌نمایش"آوای باد‌" نوشته"حمید ابراهیمی"؛ میاندوآب، جشنواره استانی، مجتمع فرهنگی؛ 1382 ‌‌کارگردانی‌ نمایش"ارتفاع" نوشته"حسن حامد"؛ میاندوآب، مجتمع فرهنگی هنری؛ 1383 کارگردانی نمایش"یک کاسه نذر" نوشته"؟"؛ میاندوآب، مجتمع فرهنگی هنری‌؛ 1383 دستیار کارگردان در نمایش"عکس سوخته" به کارگردانی"رامین دانشمند"؛ میاندوآب، جشنواره بسیج استانی؛ 1383 ‌‌طراح نور و دکور در نمایش"‌روز سرخ" به کارگردانی"هوشنگ بابایی"؛ میاندوآب، مجتمع فرهنگی هنری‌؛ 1383 دستیار کارگردان در نمایش"هشتمین خوان" به کارگردانی"داود فرزامی"؛ میاندوآب، مجتمع فرهنگی هنری‌؛ 1384 ‌طراح دکور در نمایش"شب طولانی منتظران" به کارگردانی "هوشنگ بابایی‌"؛ میاندوآب، تالار مجتمع فرهنگی هنری؛ 1385 کارگردانی نمایش"تابوت ساز خیابان چهل و پنجم" نوشته"نغمه ثمینی"؛ ‌میاندوآب، مجتمع فرهنگی هنری؛ 1385


عضو انجمن نمایش و هیئت امنای انجمن طی سه دوره متوالی دو ساله؛ سال(؟) کسب جایزه سوم کارگردانی و جایزه اول بروشور برای"آوای با" از سومین جشنواره تئاتر تجربی؛ 1382 (25/5/1387)