در حال بارگذاری ...

هوشنگ بابایی(میاندوآب)

تولد  : 1348 میاندوآب
تخصص : بازیگر، نویسنده،‌ کارگردان
تحصیلات : دیپلم تجربی(دبیرستان شهید فروغی میاندوآب؛ 1367 – 1366 دبیرستان البرز؛ 1368
اجراها : بازی در نمایش"اسیر" به کارگردانی"فتحعلی عبدی"؛ میاندوآب، تالار امام، جشنواره مدارس آموزش و پرورش شهرستان؛ 1360 بازی در نمایش"سورپریز(بمب)" به کارگردانی"فتحعلی عبدی"؛ میاندوآب، تالار امام جشنواره مدارس آموزش پرورش شهرستان؛ 1362 – 1361 بازی و طراحی صحنه در نمایش"گندم‌های خونین" به کارگردانی"اکبر فتورچیان"؛ نقده، جشنواره مدارس استان آذربایجان غربی؛ 1363 بازی در نمایش"قلعه" به کارگردانی"کاظم ابراهیمی"؛ میاندوآب، ‌‌جشنواره مدارس‌‌؛ 1364 ‌ کارگردانی، طراحی صحنه و بازی در نمایش"محله‌"؛ میاندوآب، ‌‌تالار امام، جشنواره مدارس استان آذربایجان غربی؛ 1365 کارگردانی و بازی در ‌نمایش"هتل نیمکت" نوشته"ابراهیم مکی"؛ میاندوآب، تالار امام؛ 1370 ‌ بازی در نمایش"وقتی که گرگ زوزه می‌کشد" به کارگردانی"کاظم ابراهیمی"؛ میاندوآب، ‌‌جشنواره هلال احمر‌‌؛ 1371 ‌ نوشته، کارگردانی، طراحی صحنه و بازی در نمایش"سیاه بازی زمرد(خنده‌های سیاه)"؛ میاندوآب، تالار امام؛ 1372 ‌ کارگردانی، طراحی صحنه و لباس و بازی در نمایش"وقتی که گرگ زوزه می‌کشد" نوشته"حسین زاهدی"؛ میاندوآب، تالار امام؛ 1373 کارگردانی، طراحی صحنه و بازی در نمایش"سوگ جامه" نوشته"صادق عاشورپور"؛ آذربایجان غربی، یازدهمین جشنواره استانی، ارومیه، مجتمع فرهنگی ـ هنری، تالار شمس؛ 1378 کارگردانی، طراحی صحنه و بازی در نمایش خیابانی"مورچگان مسیل"؛ آذربایجان غربی، یازدهمین جشنواره استانی، ارومیه، محوطه باز مجتمع فرهنگی ـ هنری؛ 1378 مشاور طراح صحنه و بازی در نمایش"نیمکت آبی" به کارگردانی"علی علی کرمی"؛ میاندوآب، دومین جشنواره تئاتر شهرستانی، تالار امام؛ 1378 کارگردانی، طراحی صحنه و بازی در نمایش"آرشین مال آلان" نوشته"نوزیر حاجی بیک‌اف"؛ میاندوآب، مجتمع فرهنگی ـ هنری، ارومیه؛ 1384 مشاور کارگردان، طراحی صحنه و بازی در نمایش"تابوت ساز خیابان چهل‌وپنجم" به کارگردانی"تورج خدایی"؛ میاندوآب، مجتمع فرهنگی ـ هنری؛ 1385 کارگردانی، طراحی صحنه و بازی در نمایش"دهالی پر از کلاغ" نوشته"جمشید خانیان"؛ میاندوآب، مجتمع فرهنگی ـ هنری، جشنواره بسیج استانی؛ 1386 کارگردانی، طراحی صحنه و بازی در نمایش"دهانی پر از کلاغ" نوشته"جمشید خانیان"؛ میاندوآب، مجتمع فرهنگی ـ هنری، جشنواره بسیج استانی؛ 1386


طراحی نور در نمایش"مرگ دیگری" به کارگردانی"بیژن طلوعی"؛ میاندوآب، ‌‌تالار امام، جشنواره مدارس‌‌؛ 1369 ‌ کارگردانی، طراحی صحنه و آفیش بروشور در نمایش"بچه تابستان" نوشته"حسن حامد"؛ میاندوآب؛ 1372 ‌ کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش"آتش" نوشته"محمدحسین امینی"؛ میاندوآب، تالار امام، دومین جشنواره گلریزان جوان؛ 1372 ‌کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش"خیش و گل سرخ‌"؛ میاندوآب، تالار امام، تالار شهید آوینی، خوی، اولین جشنواره بسیج، تبریز، چهارمین جشنواره تئاتر جوان سوره استان آذربایجان شرقی؛ 1372 طراحی صحنه در نمایش"کوله بار" به کارگردانی"برمک بشیری"؛ ارومیه، ششمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان غربی؛ 1373 نوشته و طراحی صحنه در نمایش"اتوبوس آخر شب" به کارگردانی"محراب مختاری"؛ میاندوآب، تالار امام، جشنواره تئاتر مدارس استان آذربایجان غربی؛ 1373 کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش"کبودان و اسفندیار" نوشته"آرمان امید"؛ ارومیه، هفتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان غربی، اردبیل، هفتمین جشنواره سراسری منطقه 2 کشور، میاندوآب؛ 1374 مشاور کارگردان در نمایش"خیش و گل سرخ" به کارگردانی"نادر خیری"؛ تهران، جشنواره تئاتر بسیج، تالار لاله‌های سرخ؛ 1374 تعزیه‌گردان و سرپرست گروه تعزیه"مشق جنگ علی‌اکبر"؛ اراک، اولین سوگواره سراسری تعزیه کشور، مصلای بزرگ شهر؛ 1374 مشاور کارگردان در نمایش"سورای عشق" به کارگردانی"اسماعیل کریمی"؛ ارومیه، هشتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان غربی؛ 1375 مشاور کارگردان در نمایش"طوفان زندگی" به کارگردانی"رامین جعفرزاده"؛ میاندوآب، جشنواره مدارس استان آذربایجان غربی؛‌ 1375 طراح آفیش و بروشور در نمایش"آوایی در تاریکی" به کارگردانی"مرتضی ختامی"؛ رشت، جشنواره منطقه‌ای؛ 1375 مشاور کارگردان در نمایش"صد بار اگر توبه شکستی باز آی" به کارگردانی"نادر خیری"؛ میاندوآب، تالار امام؛ 1376 نوشته، کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش"مور و مرگ ایرج"؛ تبریز، جشنواره سوره؛ 1376 نویسنده نمایش"دایره زرد" به کارگردانی"غلامرضا غلامی"؛ آذربایجان غربی، جشنواره مساجد؛ 1376 کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش"آرش" نوشته"بهرام بیضایی"؛ ارومیه، دهمین جشنواره استانی، ارومیه، مجتمع فرهنگی ـ هنری، تالار شمس، میاندوآب، تالار امام؛ 1377 نوشته، مشاور و طراح صحنه در نمایش"چرخ سنگی" به کارگردانی"محمد صمدی"؛ جشنواره مراکز کشاورزی، رشت، میاندوآب، آمفی تئاتر ایستگاه کشاورزی؛ 1378 نوشته، کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش"غروب سرخ انتظار"؛ هشتمین جشنواره تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، تالار شهید آوینی؛ 1379 نوشته، کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش"هفتمین معرکه"؛ ارومیه، سیزدهمین جشنواره استانی، میاندوآب، مجتمع فرهنگی ـ هنری؛ 1380 مشاور کارگردان در نمایش"جر زرد" به کارگردانی"نادر خیری"؛ میاندوآب، مجتمع فرهنگی ـ هنری، انتخابی جشنواره تئاتر استانی؛ 1381 کارگردانی، طراحی صحنه و بازی در نمایش"گدا" نوشته"برتولت برشت"؛ میاندوآب، مجتمع فرهنگی ـ هنری، جشنواره استانی تئاتر تجربه؛ 1382 نوشته، مشاور کارگردان و طراح صحنه در نمایش"غروب سرخ انتظار" به کارگردانی"غلامرضا قلیان"؛ جشنواره بسیج استانی، ارومیه، سالن خانه جوان، جشنواره تئاتر استانی، میاندوآب، مجتمع فرهنگی ـ هنری؛ 1382 مشاور کارگردان در نمایش"آوای باد" به کارگردانی"تورج خدایی"؛ سومین جشنواره تئاتر استانی، میاندوآب، مجتمع فرهنگی ـ هنری؛ 1382 مشاور کارگردان در نمایش"عکس سوخته" به کارگردانی"رامین دانشمند"؛ جشنواره تئاتر بسیج، ارومیه، سالن خانه جوان؛ 1383 کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش"روز سرخ" نوشته"فریدون ولایی"؛ شانزدهمین جشنواره تئاتر استانی، مجتمع فرهنگی ـ هنری، ارومیه، تالار شمس، میاندوآب، مجتمع فرهنگی ـ هنری؛ 1383 مشاور کارگردان در نمایش"ارتفاع" به کارگردانی"تورج خدایی"؛ میاندوآب، سالن مجتمع فرهنگی ـ هنری؛ 1383 کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش"آوای باد" نوشته"حمید ابراهیمی"؛ میاندوآب، تالار امام؛ 1384 نوشته، کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش"شب طولانی منتظران"؛ میاندوآب، مجتمع فرهنگی ـ هنری، دومین جشنواره تئاتر استانی ماه، ارومیه، سالن خانه جوان، ششمین جشنواره بسیج استانی، سالن هلال احمر؛ 1385 مشاور کارگردان در نمایش خیابانی"سرباز" به کارگردانی"تورج خدایی"؛ میاندوآب، مجتمع فرهنگی ـ هنری؛ 1386 کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش"زمزمه‌های خودمانی" نوشته"بابک لطفی خواجه پاشاه(قاسم)"؛ (در دست اجرا)؛ 1387 نویسنده نماشینامه"چرخ سنگی"؛ 1372 نویسنده نماشینامه"زمانی برای بودن"؛ 1372 نویسنده نماشینامه"سیاه بازی زمرد(خنده‌های سیاه)"؛ 1372 نویسنده نماشینامه"عروس سیل"؛ 1373 نویسنده نماشینامه"خاکسترنشین"؛ 1373 نویسنده نماشینامه"اتوبوس آخر شب"؛ 1373 نویسنده نماشینامه"سور سوگ ایرج"؛ 1375 نویسنده نماشینامه"سکوت(بازینامه سونار)"؛ 1375 نویسنده نماشینامه"دایره زرد"؛ 1376 نویسنده نماشینامه"نامراد(ساز و خنجر)"؛ 1377 نویسنده نماشینامه"زنان تروانی"؛ 1379 نویسنده نماشینامه"غروب سرخ انتظار"؛ 1379 نویسنده نماشینامه"هفتمین معرکه"؛ 1380 نویسنده نماشینامه"عشق خاکستری"؛ 1383 نویسنده نماشینامه"شب طولانی منتظران"؛ 1385 نویسنده نماشینامه"روایت عاشوراییان"؛ 1386 حضور در کلاس‌های رسام هنر؛ 1372 حضور در کلاس‌های هنرکده استاد شهریار ابراهیم آبادی؛ 1372 – 1371 حضور در کلاس‌های آموزشی استاد سمندریان در حین جشنواره؛ 1373 حضور در کلاس‌های آموزشی استاد محمد چرم‌شیر در حین جشنواره؛ 1375 حضور در کلاس‌های آموزشی استاد شادروان در حین جشنواره؛ 1376 حضور در کلاس‌های آموزشی استاد دکتر صادقی در حین جشنواره؛ 1377 حضور در کلاس‌های آموزشی اساتید تهمورث، حجازی، پاک‌نیت در حین جشنواره؛ 1378 حضور در کلاس‌های آموزشی استاد ولی لطفی‌دوخت، میاندوآب؛ 1379 حضور در کلاس‌های آموزشی مهتاب نصیرپور و جمشید جهانزاده در حین جشنواره، ارومیه؛ 1380 حضور در کلاس‌های آموزشی استاد شادروان در حین جشنواره؛ 1383 حضور در کلاس‌های آموزشی استاد دکتر صادقی در روز جهانی تئاتر؛ 1385 حضور در کلاس‌های آموزشی استاد محمود استادمحمد در روز جهانی تئاتر؛ 1387 تدریس در کلاس‌های انجمن نمایش و کلاس‌های تابستانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندوآب عضو علی‌البدل و مسئول روابط عمومی انجمن نمایش؛ 1374 – 1371 خزانه‌دار(امور مالی) انجمن نمایش؛ 1376 – 1375 نایب رئیس انجمن نمایش؛ 1382 – 1377 رئیس انجمن نمایش میاندوآب؛ 1387 – 1383 داور اولین جنواره تئاتر میاندوآب؛ 1377 کارشناس تئاتر(عضو هیئت بازبینی و بررسی متون میاندوآب)؛ 1384 – 1383 دبیر جشنواره(مسابقه تئاتر کارگاهی)؛ 1387 عضو هیت موسس انجمن ادبی قلم؛ سال(؟) عضو هیئت مدیره انجمن سینماگران آزاد میاندوآب؛ سال(؟) عضو هیئت مدیره مجلس مشورتی جوانان میاندوآب؛ سال(؟) عضو بسیج هنرمندان ـ مسئول گروه نمایشی بسیج میاندوآب؛ سال(؟) دریافت جایزه اول بازیگری شهرستان و سوم استان برای بازی و طراحی صحنه"گندم‌های خونین" از جشنواره مدارس شهرستان آذربایجان غربی؛ 1364 دریافت جایزه اول بازیگری شهرستان برای"محله" از جشنواره مدارس آموزش و پرورش میاندوآب؛ 1365 دریافت جایزه اول کارگردانی برای"بچه تابستان" از یادواره هنرمندان شهید و متوفی مراغه آذربایجان شرقی؛ 1372 دریافت لوح تقدیر برای همکاری با نمایش"توطئه" میاندوآب انجمن نمایش؛ 1372 دریافت جایزه اول کارگردانی و طراح صحنه و کار برگزیده جشنواره برای"خیش و گل سرخ" از اولین جشنواره بسیج استانی ـ جایزه ویژه جشنواره جوان سوره تبریز ـ‌لوح تقدیر از طرف انجمن نمایش و سپاه پاسداران میاندوآب برای کار برگزیده؛ 1372 دریافت لوح سپاس طراحی صحنه برای"کوله‌بار" از ششمین جشنواره تئاتر استانی؛ 1373 دریافت جایزه اول نویسندگی و کارگر برگزیده برای"اتوبوس آخر شب" از جشنواره مدارس آذربایجان غربی؛ 1373 دریافت جایزه اول طراحی صحنه و مقام دوم کارگردانی برای"کبودان و اسفندیار" از هفتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان غربی ـ مقام اول طراحی صحنه از هفتمین جشنواره منطقه‌ای اردبیل؛ 1374 دریافت لوح تقدیر جایزه ویژه جشنواره به عنوان مشاور کارگردان و طراح صحنه برای"خیش و گل سرخ" از جشنواره بسیج تهران؛ 1374 دریافت لوح تقدیر تعزیه گردانی"مشق جنگ" از اولین سوگواره سراسری تعزیه اراک؛ 1374 دریافت لوح تقدیر بازیگری برای فیلم"سکوتی در برف"؛ 1376 دریافت لوح تقدیر برای تولید نمایش و اجرای عمومی و تلویزیون در خصوص وضعیت ناتوانی شهرستان از طرف فرمانداری میاندوآب؛ 1376 دریافت یادمان و لوح تقدیر از اولین جشنواره تئاتر تجربی میاندوآب به عنوان داور؛ 1377 دریافت لوح تقدیر از طرف انجمن نمایش و لوح سپاس از دهمین جشنواره تئاتر استانی برای"آرش"؛ 1377 دریافت لوح تقدیر برای"توکلی و خروس" از جشنواره بین‌المللی عروسکی؛ 1377 دریافت جایزه اول بهترین کارگردان برای"مورچگان مسیل" از یازدهمین جشنواره تئاتر ستانی؛ سال(؟) دریافت لوح سپاس برای"سوگ جامه" از یازدهمین جشنواره تئاتر استانی؛ 1378 دریافت جایزه اول بهترین طراحی صحنه برای"نیمکت آبی" از دومین جشنواره تئاتر تجربی میاندوآب؛ 1379 دریافت جایزه دوم طراحی صحنه و مقام اول نویسندگی برای"هفتمین معرکه" از سیزدهمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان غربی؛ 1380 دریافت لوح تقدیر نویسندگی، کارگردانی و بازی در مراسم جنگ شادی ایام دهه فجر، اداره ارشاد اسلامی میاندوآب؛ 1381 دریافت لوح تقدیر برای فعالیت‌ مستمر در عرصه نویسندگی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن نمایش؛ 1381 دریافت جایزه اول نویسندگی برای"غروب سرخ انتظار" از سومین جشنواره تئاتر تجربی میاندوآب؛ 1382 دریافت لوح تقدیر مشاور کارگردانی و سرپرستی برای"عکس سوخته" از جشنواره بسیج استانی؛ 1383 دریافت لوح تقدیر کارگردانی و طراحی صحنه برای"روز سرخ" از شانزدهمین جشنواره استانی؛ 1383 دریافت لوح تقدیر برای مدیریت و فعالیت در انجمن نمایش میاندوآب از فرمانداری میاندوآب؛ 1384 دریافت لوح تقدیر برای حضور در هیئت بررسی و بازبینی نمایش و موسیقی؛ 1384 دریافت لوح تقدیر و تندیس برای اجرای نمایش و برنامه تلویزیونی از اولین همایش آئینی و سنتی میاندوآب؛ 1384 دریافت لوح تقدیر برای"آوای باد" از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرمانداری میاندوآب؛ سال(؟) دریافت لوح تقدیر برای اجرای نمایش ویژه هفته جهاد کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی میاندوآب؛ 1385 دریافت لوح یادبود و تندیس سومین همایش آئینی و سنتی هفته فرهنگ و هنر برای اجرای برنامه‌های نمایشی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندوآب؛ 1385 دریافت دیپلم افتخار بهترین طراحی صحنه برای"شب طولانی منتظران" از دومین جشنواره تئاتر استانی ماه و لوح یادبود تندیس ششمین جشنواره بسیج استانی؛ 1385 دریافت لوح تقدیر و تندیس برای"دهانی پر از کلاغ" از چهارمین هفته فرهنگ و هنر همایش آئینی و سنتی و کسب مقام سوم بسیج استانی؛ 1386 دریافت لوح تقدیر بزرگداشت روز جهانی تئاتر اردیبهشت تئاتر ایران برای سال‌ها فعالیت مستمر در عرصه تئاتر؛ 1387 دریافت لوح تقدیر حضور در مسابقه تئاتر کارگاهی دبیر مسابقه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندوآب؛ 1387 برگزیده نخستین دوره انتخاب آثار ادبیات نمایشی‌"هفتمین معرکه" چاپ سارنگ؛ 1384 کتاب نام‌آوران ایران به قلم دکتر یعقوب آژند میاندوآبی ـ زندگی نامه هنرمندان معاصر کتاب تاریخ میاندوآب ـ جلد دوم به قلم جمشید محبوبی ـ زندگی نامه هنرمندان معاصر میاندوآب روزنامه کیهان ـ منتخبان جشنواره هفتم استانی؛ 1374 روزنامه آوای صبح ـ نمایش‌های آئینی ـ سنتی در عید نوروز آذربایجان(تالیف ـ تحقیق ـ پژوهش)؛ 1382 روزنامه رصد نتایج اولین یادواره هنرمندان شهید و متوفی مراغه استان آذربایجان شرقی؛ 1372 هفته‌نامه الدوز وضعیت تئاتر شهرستان همراه با مصاحبه؛ 1384 گاهنامه هنرمندان شماره‌های 1 و 2 بیوگرافی و گردآوری مطالب آموزشی نمایشنامه‌نویسی و بازیگری؛ 1380 روزنامه قلعه مقاله(تئاتر ـ سیاست ـ انتخابات)؛ 1387 مجله جوانان امروز برگزیدگان دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر؛ 1372 مجله همایش ویژه دومین جشنواره تئاتر گلریزان جوان؛ 1372 مجله نمایش ویژه دوازدهمین جشنواره تئاتر فجر شماره‌های 4 و 10 در پی دویدن نصرالله قادری ویژه‌نامه یادواره هنرمندان شهید و متوفی مراغه ـ آذربایجان شرقی نقد و تفسیر نمایش نشریه آوا هفتمین جشنواره منطقه‌ای کشور ـ اردبیل شماره 4 مصاحبه و نقد و نتایج جشنواره نشریه‌های جشنواره‌های 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 13 و 16 تئاتر استان آذربایجان غربی نقد ـ مصاحبه ـ تفسیر و بحث آموزشی نشریه‌های ویژه هفته فرهنگ و هنر اولین و دومین و سومین دوره همایش آئینی ـ سنتی مباحث تئاتری و مصاحبه نشریه‌های داخلی انجمن نمایش ـ نقد نمایش و تحلیل و پژوهش ـ بالاخص نقدی"بر در انتظار گودو" و شیوه‌پردازی(استلیزاسیون) در تئاتر نشریه تماشاخانه ویژه مابقه تئاتر کارگاهی میاندوآب بازی در فیلم"سکوتی در برف" به کارگردانی"بهداری"؛ 1377 بازی در فیلم کوتاه"گئد" به کارگردانی"رامین دانشمند"؛ سال(؟) طراحی صحنه در فیلم کوتاه"دزد مشق" به کارگردانی"فرهاد خدابنده‌لو"؛ سال(؟) همکاری با فیلم‌های سینمایی"باز هم سیب می‌خوای" به کارگردانی"بایرام فضلی"؛ سال(؟) همکاری با فیلم‌های سینمایی"فرار از جهنم" به کارگردانی"شفیع آقامحمدیان"؛ سال(؟) همکاری با فیلم‌های سینمایی"مرگ ماهی قصه می‌شود" به کارگردانی"سعید شاپوری"؛ سال(؟) همکاری با سریال"تعقیب سری" به کارگردانی"؟"؛ سال(؟) همکاری با سریال"بوگینی" به کارگردانی"؟"‌؛ سال(؟) Babaie_aytak@yahoo.com (2/6/1387)