در حال بارگذاری ...

نسرین بابایی(صومعه‌سرا)

تولد  : 1358 صومعه‌سرا
تخصص : بازیگر و کارگردان
تحصیلات : دیپلم تجربی؛ سال(؟)،گذراندن دوره بازیگری، حوزه هنری رشت؛ سال(؟)
اجراها : بازی در نمایش"اویستی" به کارگردانی"مجید پرکار"؛ جشنواره استانی؛ 1381 ـ جشنواره تیرنگ؛ 1384 بازی در نمایش"در جاده بزرگ" به کارگردانی"مهدی یوسفی‌زاده"؛ شهر(؟)، تالار سردار جنگل‌؛ سال(؟) بازی در نمایش"آن دورها" به کارگردانی"ستارزاده"؛ شهر(؟)، تالار سردار جنگل‌؛ سال(؟) کارگردانی و بازی در نمایش"پرد‌ه‌برداری"؛ تالار کانون صومعه‌سرا‌؛ سال(؟) کارگردانی و بازی در نمایش"پشت شیشه‌ها"؛ تالار کانون صومعه‌سرا‌؛ سال(؟) ‌ بازی در نمایش"سرزمین خورشید" به کارگردانی"سعید راعی"؛ شهر(؟)، تالار سردار جنگل‌؛ سال(؟) کارگردانی و بازی در نمایش"مترسک"؛ ‌تالار کانون صومعه‌سرا‌؛ سال(؟) بازی در نمایش" ادیپ شهریار" به کارگردانی"رضا میرمعنوی"؛ ‌ شهر(؟)، تالار خاتم‌النبیاء؛ سال(؟) بازی در سریال"روز شمار زندگی" به کارگردانی"‌‌فرهاد پاک‌سرشت‌"؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) بازی در سریال"در این حوالی" به کارگردانی"‌فرهاد پاک‌سرشت‌"؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) بازی در سریال"همسایه تی احوال چطوره" به کارگردانی"‌‌علی حلوی‌"؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) بازی در سریال"ایستگاه آخر" به کارگردانی"‌‌علی حلوی‌"؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) بازی در سریال"همسایه‌ها" به کارگردانی"‌‌علی حلوی‌"؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) بازی در سریال"بازارچه" به کارگردانی"‌‌فرهاد پاک‌سرشت‌"؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) بازی در تله فیلم"گیل بابا" به کارگردانی"‌‌علی حلوی‌"؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) بازی در سریال"آینه در غبار" به کارگردانی"‌‌فرهاد پاک‌سرشت‌"؛ به سفارش شبکه تهران؛ سال(؟)


دریافت جایزه بازیگری دوم زن از جشنواره استانی برای(؟)؛ 1381 دریافت جایزه بازیگری دوم زن از جشنواره تیرنگ برای(؟)؛ 1384 (3/6/1387)