در حال بارگذاری ...

محمد گلشنی‌‌(سلماس)

تولد  : 1356 سلماس
تخصص : نویسنده، کارگردان
تحصیلات : لیسانس دبیری ریاضی، دانشگاه پیام نور ارومیه؛ 1380
اجراها : نویسنده و کارگردان‌ نمایش"باد، سکوت، تاریکی‌"؛ سلماس، تالار(؟)؛ 1385 نویسنده و کارگردان نمایش عروسکی‌"غول‌"؛ سلماس، کانون پرورش فکری؛ 1375 نویسنده نمایش عروسکی‌"روباه" به کارگردانی"؟"؛ سلماس، کانون پرورش فکری؛ 1376 نویسنده نمایش عروسکی"سه غول" به کارگردانی"؟"؛ سلماس، کانون پرورش فکری؛ 1377 نویسنده نمایشنامه"فریادی و دیگر هیچ"؛ سلماس؛ 1380 دستیار کارگردان و گریمور در نمایش"جام آخر" به کارگردانی"امیر قلیزاده"؛ سلماس، تالار اصلی؛ 1384


مسئول فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ارومیه؛ 1380 – 1376 مسئول کانون نویسندگان و شعرا دانشگاه پیام نور ارومیه؛ 1381 – 1376 مدیر مسئول و سرد سبز نشریه پیک ولایت؛ 1377 مدیر مسئو ل و سردبیر نشریه دانشجویی فروغ؛ 1382-1378 فعالیت با کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان و شهرستان سلماس؛ 1381 – 1374 Tanso_sh2000@yahoo.com (13/6/1387)