در حال بارگذاری ...

محمد گلستانه

تولد  : 1361 خمینی شهر
تخصص : بازیگر
تحصیلات : لیسانس کشاورزی، دانشگاه خوراسگان؛ 1385
اجراها : بازی در نمایش"بوی سیب" نوشته"ابراهیم کریمی" به کارگردانی"امیر لطفی"؛ خمینی‌شهر، کتابخانه الغدیر، کانون سلمان فارسی؛ 1383 ـ 1384 بازی در نمایش"آوای محزون" نوشته و کارگردانی"امیر لطفی"؛ خمینی‌شهر، سالن سینما فرهنگ؛ 1385 بازی در نمایش"خروس پیرهن پری" نوشته و کارگردانی"امیر لطفی"؛ خمینی‌شهر، کانون سلمان فارسی؛ 1384


theatermehraein@yahoo.com (27/8/1387)