در حال بارگذاری ...

زهرا شاهی‌مقدم

تولد  : 1362 بیله‌سوار
تخصص : ‌‌بازیگر
تحصیلات : دیپلم طراحی و ‌دوخت لباس کاردانش‌
اجراها : بازی در نمایش "پنجره‌ای بر بادها" به کارگردانی"احمد مسرت"؛ ‌بیله‌سوار، کانون بعثت؛ 1378 بازی در نمایش "حسرت" به کارگردانی"احمد مسرت"؛ بیله‌سوار، کانون بعثت؛ 1379 بازی در نمایش "صیقل" به کارگردانی"احمد مسرت"؛ اردبیل، جشنواره استانی؛ 1380 بازی در نمایش "حسرت بولودی" به کارگردانی"احمد مسرت"؛ پارس‌آباد، جشنواره؛ 1380 بازی در نمایش "بابا، نان، ..." به کارگردانی"احمد مسرت"؛‌ بیله سوار، کانون بعثت؛ 1381 بازی در نمایش "قصه و غصه" به کارگردانی"احمد مسرت"؛ پارس‌آباد، جشنواره؛ 1383 بازی در نمایش "خوان خون" به کارگردانی"جابر فتحی"؛ بیله‌سوار، مجتمع فرهنگی، 1384 بازی در نمایش "کرکس" به کارگردانی"اکبر صادقی"؛ بیله‌سوار، مجتمع فرهنگی‌؛ 1385 بازی در نمایش " مَنِ من" به کارگردانی"احمد مسرت"؛ پارس‌آباد، مجتمع بیله‌سوار و جشنواره؛ 1387


طراحی صحنه و لباس نمایش "خورشید مهربونی"؛ پارس‌آباد، جشنواره و مشکین‌شهر؛ 1387 عضویت در هیئت امنای انجمن نمایش بیله‌سوار به مدت 4سال عضویت در گروه هنری رجاء از سال 78 (15/11/1387)