در حال بارگذاری ...

جعفر خدابنده‌لو

تولد  : 1331 اردبیل
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم هنرستان شهید رجایی، شهر(؟)؛ 1376
اجراها : بازی در نمایش"جنگ ایران و رم" به کارگردانی"سعید پیروی"؛‌ اردبیل، تالارآمفی‌تئاتر دبیرستان ابومسلم؛ 1348 بازی در نمایش"پهلوان" به کارگردانی"جعفری"؛ تهران،‌ تالار آمفی‌تئاتر کاخ جوانان؛ 1350 بازی در نمایش"طویله" به کارگردانی"محمد فدا"؛ ‌تهران،‌ تالار سازمان جوانان؛‌ 1351 بازی در نمایش"کریمه" به کارگردانی"محمد خاضع"؛‌ تهران،‌ تالار سازمان جوانان؛‌‌ 1351 بازی در نمایش"هنرمندان خسته‌اند" به کارگردانی"عسگر قدسی"؛ اردبیل، تالار پهلوی؛ 1355 بازی در نمایش"آفرینش" به کارگردانی"جهانگیر الماسی"؛ تهران،‌ تالار سازمان جوانان؛ 1351 بازی در نمایش"کاندیدا برای خوردن" به کارگردانی"روح‌الله حبیب زاده"؛ اردبیل، تالار مدرس؛ 1358 بازی در نمایش"سربداران" به کارگردانی"روح‌الله حبیب‌زاده"؛ اردبیل،‌ تالار امورتربیتی، 1358 بازی در نمایش"از پا نیفتاده‌ها" به کارگردانی"روح‌الله حبیب‌زاده"؛ اردبیل، تالار امورتربیتی؛ 1359 بازی در نمایش"چوب به دستهای ورزیل" به کارگردانی"جعفری"؛ اردبیل، تالار امور تربیتی؛ 1360 بازی در نمایش"قلعه" به کارگردانی"روح‌الله حبیب‌زاده"؛ اردبیل، تالار امور تربیتی؛ 1361 بازی در نمایش"اسم شب" به کارگردانی"روح‌الله حبیب‌زاده"؛ تالار امور تربیتی؛ 1362 بازی در نمایش"مرگ تابوت" به کارگردانی"روح‌الله حبیب‌زاده"؛ تالار امورتربیتی؛ 1368 بازی در نمایش"شرط‌الساعه" به کارگردانی"روح‌الله حبیب‌زاده"؛ اردبیل، تالار شهید مدنی؛ 1369 بازی در نمایش"خیز" به کارگردانی"داود جلالی"؛ تهران،‌تالار مولوی؛ 1370 بازی در نمایش"حقه بازان" به کارگردانی"محمد سیمزاری"؛ اردبیل،‌تالار وثیق مقدم،‌ 1374 بازی در نمایش"ابریشم بهاء" به کارگردانی"روح‌الله حبیب‌زاده"؛‌ تبریز، تالارشهید مدنی؛ 1376 بازی در نمایش"ایلدریم" به کارگردانی"روح‌الله حبیب‌زاده"؛ اردبیل،‌تالار بیضاء؛ 1377 بازی در نمایش"سارانی" به کارگردانی"روح‌الله حبیب‌زاده"؛‌ اردبیل، تالار بیضاء؛ 1379 بازی در نمایش"ارثیه" به کارگردانی"صمد واحدیزاده و محمد فردین"؛ اردبیل،‌ تالار فدک؛ 1380 بازی در نمایش"امانت داری" به کارگردانی"صمد واحدیزاده"؛ اردبیل، تالار بیضاء؛ 1381 بازی در نمایش"چمیه خاتون" به کارگردانی"سیدرضی محمدی"؛ اردبیل، تالار سوم خرداد؛ 1383 بازی در نمایش"ازدواج پدربزرگ" به کارگردانی"محمد فردین و صمد واحدیزاده"‌؛ اردبیل،‌ تالار سوم خرداد؛ 1383 بازی در نمایش"خیمه سولان" به کارگردانی"روح‌الله حبیب‌زاده"؛ اردبیل، تالار بیضاء؛ 1385


(18/12/1387)