در حال بارگذاری ...

پیمان باباییان‏(مهاباد)‏

تولد  : ‏1361 مهاباد‏
تخصص : ‏1361 مهاباد‏
تحصیلات : دانشکده فنی مهندسی شهید طباطبایی ارومیه
اجراها : نمایش بازی:‏ ‏"حلبچه"(مناف ایران‌پناه)تبریز، تالار وحدت؛ 1371‏ ‏"سهراب و ساز والی قبرستان"(مناف ایران‌پناه)ارومیه؛ 1372‏ ‏"؟؟و گرگ ناقلا"(علی قادری)مهاباد؛ 1372‏ ‏"حارس"(امید پیروی‌اسلام) مهاباد؛ 1374‏ ‏"روایتی از این ولایت"(امید پیروی‌اسلام)ارومیه؛ 1375‏ ‏"سوگ"(امید پیروی‌اسلام) ارومیه؛ 1376‏ ‏"اطلسی‌های لگدمال شده"(پیمان باباییان)مهاباد؛ 1380‏ ‏"روایتی از این ولایت"(پیمان باباییان)ارومیه؛ 1380‏ ‏"درستکارترین قاتل دنیا"(پیمان باباییان)تبریز؛ 1381‏ ‏"صیقل"(امید پیروی اسلام)مهاباد؛ 1381‏ ‏"اعتراض همتون وارده"(ناصر نورانی)اردبیل؛ 1382‏ ‏"سنگ و پارینه"(امید پیروی اسلام)ارومیه؛ 1382‏ ‏"بعضی چیزها تا ابد با ما هستند"(ناصر نورانی)بوکان؛ 1383‏ ‏"داستان باغ وحش"(بختیار پنجه‌ای)مهاباد؛ 1384‏ ‏"تلنگر سلیم"(مسعود مکری)سنندج؛ 1383‏ طراح نور:‏ ‏"آژاکس"(امید خاکپور)مهاباد؛ 1384‏ افکت:‏ ‏"انتظار"(جمال رش‌احمدی)مهاباد؛ 1381‏ نورپرداز و افکت:‏ ‏"ساعت پنج شد بابا"(حسین فضل‌اللهی)خرم‌آباد؛ 1381‏


جوایز:‏ بازیگری اول نوجوان(سهراب و ساغروالی قبرستان) جشنواره استانی؛ 1372‏ بازیگری اول(حارس) جشنواره استانی دانش‌آموزی؛ 1374‏ بازیگری دوم(روایتی از این ولایت)جشنواره منطقه‌ای تبریز؛ 1375‏ کارگردانی و بازیگری اول(درستکارترین قاتل دنیا)جشنواره تئاتر دانش‌آموزی؛ 1381‏ بازیگری دوم(اعتراض همتون وارده)جشنواره منطقه‌ای و استانی؛1382‏ عضو هیات استانی انجمن نمایش مهاباد، 1382 تاکنون‏ www.peyman_Tishk@yahoo.com 1388/4/21