در حال بارگذاری ...

‏ مسعود شاهنگی‏(اصفهان) ‏

تولد  : ‏1335 اصفهان‏
تخصص : نقال، طنز نویس ‌‏
تحصیلات : لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم اراک؛ 1358‏
اجراها : نمایش بازی:‏ ‏"بلیس ابلیس" (ابراهیم کریمی)؛ اصفهان تالار فرهنگیان؛ 1368‏ ‏"روایت انقلاب" (اسدی)؛ اصفهان تالار هنر؛ 1385‏ ‏"سوگ سیاوش" (رضایی)؛ اصفهان باغ غدیر؛ 1387‏


‏‌فعالیت‌ها‌:‏ نوشتن داستان‌های اجتماعی داستانهای طنز رادیو 1382 الی 1386‏ اجرای برنامه نقالی‌ دانشگاه اصفهان دانشکده پزشکی 1387‏ اجرای برنامه نقالی شاهنامه در‌ سراسر کشور‏ قصه گویی با لهجه اصفهانی در رادیو و اجرای زنده در مراسم مختلف همکاری در برنامه‌های رادیویی بازیگری گزارشگری نویسندگی ‏ 1388/4/22