در حال بارگذاری ...

پیمان خانی(بیله‌سوار)

تولد  : 1366
تخصص : بازیگر، ‌طراح صحنه، طراح لباس
تحصیلات : دیپلم فنی و حرفه‌ای
اجراها : نمایش بازی: "آخرین معرکه" (هامون نظمی)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1384 "سارای" (علیرضا اصغری)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1384 "پوریایی دیگر" (افشین آقازاده)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1386 ‌طراحی صحنه: "خانه خون" (افشین آقازاده)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1384 "پوتین‌های پایدار" (یوسف دادجو)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1387 طراحی لباس: "بعد از یک نمایش" (یوسف دادجو)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1386