در حال بارگذاری ...

احمد عبدی‌اردستانی (اصفهان)

تولد  : 1339 اصفهان
تخصص : بازیگر، بازیگردان
تحصیلات :
اجراها : نمایش بازی: "فرزندان روستا"(رضا سرشوق) 1351 "شهر را چراغانی کنید"(استاد صفایی) 1351 "چهارشنبه سوری"(صفرنژاد) 1353 "حالت چطوره مش رحیم"(صفرنژاد) 1353 "موش و گربه"(عباس عابدی) 1353 "جهنم و بهشت"(رضا سرشوق) 1353 "قطره قصه می‌گوید"(حسن شاهین‌فر) 1358 "دقیانوس"(احمد شاهین‌فر) 1358 "جهاد اکبر"(عزیزالهی) 1358 بازی و مدیر گروه: "مسلخ"(عزیزالهی) 1358 "از شفق تا فلق"(عبدالرحیم مرادیان) 1359 "زمزم(عبدالمطلب)"(عبدالرحیم مرادیان) 1359 "میرزا کوچک‌خان"(احمد شاهین‌فر) 1359 "وقت صدور حکم"(مهدی عبدالهی)؛ 1360 "گریز از مرداب"(حسن شاهین‌فر) 1363 "غزالی و راهزن"(حسن شاهین‌فر) 1359 "حاج‌حسین خرازی"(عباس اسماعیلی) 1365 "شهید بروجردی"(عباس اسماعیلی) 1365 بازی و مدیرصحنه: "هنبان عشق"(ابراهیم کریمی) 1380 مدیر گروه و مدیر صحنه: "محرم و سوگواری"(عبدالرحیم مرادیان) 1379فیلم بازی: "صفر در صفر"(حسن شاهین‌فر) 1362 "بیراهه"(حسن شاهین‌فر) 1362 "تونل"(مجتبی راعی) 1370 سریال بازی: "شیخ بهایی"(عزیزالهی) 1380


فعالیت: مدیر جشنواره تئاتر 1372 مدیر آموزشگاه سینمایی اندیشه و هنر، 1379 1388/4/22