در حال بارگذاری ...

بیژن گنجعلی‏‏(اصفهان) ‏

تولد  : ‏1331 آبادان‏
تخصص :
تحصیلات : دیپلم طبیعی؛ 1358‏
اجراها : نمایش بازی:‏ ‏"سوگ منصور حلاج" (ابراهیم کریمی)؛ اصفهان و تهران؛ 1360 ‏ ‏"صید" (ابراهیم کریمی)؛ اصفهان؛ 1360‏ ‏"حکومت بعث عراق" (اسکندر رفیعی)؛ اصفهان؛ 1361‏ ‏"فراراز همراه" (مهدی شهداد)؛ اصفهان؛ 1361‏ ‏"جشن عاشورا" (ابراهیم کریمی)؛ اصفهان؛ 1361‏ ‏"نبرد حطین" (ابراهیم کریمی)؛ اصفهان ـ تهران، تئاتر‌شهر‌‌، جشنواره فجر؛ 1363‏ ‏"یل" (ابراهیم کریمی)؛ اصفهان ـ تهران، تئاتر شهر، جشنواره فجر؛ 1364‏ ‏"بوقلمون‌ها" (ابراهیم کریمی)؛ اصفهان؛ 1365‏ ‏"راز کبری" (ابراهیم کریمی)؛ اصفهان ـ تهران، تئاتر‌شهر‌، جشنواره فجر؛ 1365‏ ‏"پنهان در صدف" (احمد اشرفیان)؛ اصفهان؛ 1366‏ ‏"ماراتن مرگ" (خسرو ثقفیان)؛ اصفهان، جشنواره استانی؛ 1367‏ ‏"نعل طلایی" (خسرو ثقفیان)؛ اصفهان وتهران(تئاتر شهر) و جشنواره سراسری تئاتر کارگری؛‌ ‌ 1367‏ ‏"پرده جدید" (محمد احمدی)؛ اصفهان ـ تهران، تئاتر‌شهر، جشنواره فجر؛‌‌ 1368‏ ‏"رستم و اسفندیار" (اصغر جهانشاهی)؛ اصفهان، جشنواره استانی؛ 1370‏ ‏"باز هم حکایت" (اصغر جهانشاهی)؛ اصفهان، همایش بچه‌های مسجد؛ 1370‏ ‏"کوزه" (مهدی شهداد)؛ اصفهان؛ 1371‏ ‏"آپارتمان شماره یک" (مهدی شهداد)؛ اصفهان 1372‏ ‏"بیا تا گل برافشانیم" (مهران قهرمانی)؛ اصفهان، جشنواره تئاتر خیابانی؛ 1373‏ ‏"اپرای دیوانگان" (خسرو ثقفیان)؛ اصفهان؛ 1374‏ ‏"قلب رویگر" (خسرو ثقفیان)؛ اصفهان ـ گرگان، جشنواره منطقه‌ای؛ 1375 ‏ ‏"آه اسفندیار مغموم" (اسدا... اسدی)؛ اصفهان ـ تهران،تئاتر شهر، جشنواره فجر؛ 1376‏ ‏"رویای نیمه شب" (ناصر کوشان)؛ اصفهان ـ تهران، جشنواره فجر؛ 1377‏ ‏"سلطان مار" (جمشید ترکیان)؛ اصفهان؛ 1378‏ ‏"بهرام چوبین" (اسدا... اسدی)؛ اهواز، جشنواره اول ایران زمین؛ 1378‏ ‏"پستو خانه" (اسدا... اسدی)؛ اصفهان؛ 1379‏ ‏"فرزند البرز" (مرتضی طباطبایی)؛ اصفهان و جشنواره استانی؛‌ 1380‏ ‏"غمنامه سنمار معمار" (اسدا... اسدی)؛ اصفهان ـ اهواز، جشنواره سوم ایران زمین؛ 1381‏ ‏"عروسی مادر بزرگ" (فرهنگ شعبانی)؛ اصفهان و جشنواره طنز؛ 1382‏ ‏"بازی روزگار" (حسین زاهدی)؛ اصفهان و جشنواره طنز؛ 1383‏ ‏"هفت خوان رستم" (اسدا... اسدی)؛ اصفهان؛ 1383‏ ‏"روز بی‌کسی" (ناصر کوشان)؛ اصفهان؛ 1383‏ ‏"نامه بی‌بهانه" (منصور قربانی)؛ اصفهان، جشنواره بسیج، کسب تقدیر‌نامه بازیگری؛ 1383‏ ‏"هفت پرده عشق" (منصور قربانی)؛ اصفهان؛ 1384‏ ‏"طوفان سهمگین زنده‌ماندن" (حسین کریمی)؛ اصفهان، جشنواره عاشورائیان؛ 1384‏ ‏"وجدان هرگز نمی‌میرد" (فریدون خسروی)؛ اصفهان، جشنواره عاشورائیان؛ 1385‏ ‏"راپرتهای یومیه" (احسان جانمی)؛ اصفهان، جشنواره ماه کسب تقدیرنامه بازیگری؛ 1386‏ ‏"روزی که زمین نان می‌شود" (خسرو ثقفیان) ‌اصفهان؛ 1386 ‏ بازی دهنده:‏ ‏"سفر سبز در سبز" (بهروز غریب‌پور) اصفهان ـ تهران، تالار وحدت، جشنواره عروسکی؛ 1368‏ ‏"بابا بزرگ و ترب" (بهروز غریب‌پور) اصفهان ـ تهران، تالار وحدت، جشنواره عروسکی؛ 1369‏ ‏"سفر سبز در سبز" (بهروز غریب‌پور) اصفهان ـ تهران، تالار وحدت‌ ـ چین، جشنواره ‌شیان چین؛ 1370‏ سریال تلویزیونی ‏ بازی: ‏ ‏"شیخ بهایی" (اسماعیل عزیز‌اللهی)؛ شبکه استانی اصفهان ‏ ‏"گل‌های شمعدانی" (احمد بهمن)؛ شبکه استانی اصفهان ‏ ‏"آینه روبروی" (احمد بهمن)؛ شبکه استانی اصفهان ‏ ‏"زن+ من" (حسن اکلیلی)؛ شبکه استانی اصفهان ‏ ‏"که عشق آسان نمود اول " (جهانبخش سلطانی)؛ شبکه سراسری ‏ ‏"نامه‌ها و رازها" (فریدون خسروی)؛ شبکه سراسری ‏ فیلم سینمایی بازی:‏ ‏"الماس بنفش" (جمال شورجه)‏ ‏"سیب سرخ حوا" (شهرام اسدی)؛ 1377‏ ‏"جسارت" (محمد علی میاندار)؛ 1387‏ ‏‌نماهنگ‌ها ‏ بازی: ‏ ‏"شکوه" (محمد علی میاندار)‏ ‏"یاعلی" (فریدون خسروی) ‏


جوایز:‏ کسب رتبه اول بازیگری؛ 1375‏ 1388/4/22