در حال بارگذاری ...

احمد شاهین‌فر‏(اصفهان)‏

تولد  : ‏1332 اصفهان‏
تخصص : نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر‏
تحصیلات :
اجراها : نمایش نویسنده:‏ ‏"توحید روحانی و معاد جسمانی"اصفهان؛ 1359‏ ‏"میرزاکوچک‌خان"(تحت عنوان درختان ایستاده می‌میرند)اصفهان؛ 1362‏ ‏"وقت مرگ تفنگ"اصفهان؛ 1373‏ ‏"استحاله"اصفهان؛ 1378‏ ‏"قربت غریب" 1387‏ نویسنده و کارگردان:‏ ‏"لجن‌زار" اصفهان، دبیرستان نمونه، 1345‏ ‏"مرد غم"اصفهان، دبیرستان نمونه؛ 1346‏ ‏"سادیسم" اصفهان،‌ کاخ جوانان؛ 1346‏ ‏"مست و هشیار" (اقتباس از شعر پروین اعتصامی)اصفهان، هنرستان دخترانه‌ پروین اعتصامی؛ 1347‏ ‏"میثم تمار"، "عمار و یاسر"، "حرّ"، "توطئه"اصفهان، دبیرستان‌ها؛ 1348‏ ‏"هابیل و قابیل" (ویژه نوجوانان)اصفهان، مساجد و مدارس؛ 1358‏ ‏"روباه" (ویژة کودکان) اصفهان، مساجد و مدارس ؛ 1358‏ ‏"تفنگهای باباحسن"(برداشتی آزاد از نمایش ننه کارار برشت) اصفهان و جبهه‌های غرب و جنوب، (اولین ‏نمایشی که در جبهه‌های جنگ اجرا شد.)1359‏ ‏"خرس طماع"اصفهان و جشنوارة کودک مهاباد؛ 1362‏ ‏"پلنگ مغرور" اصفهان و جشنوارة کودک و نوجوان مهاباد؛‌1363‏ ‏"مثل آواز خدا" اصفهان، تالار هنر؛ 1383‏ نویسنده، کارگردان و بازی:‏ ‏"اهریمن"اصفهان، دبیرستانها و کاخ جوانان اصفهان؛ 1352‏ کارگردان:‏ ‏"دیکته"، "چوب‌بدستانِ ورزیل"، "پرواربندان"(غلامحسین ساعدی)اصفهان، دبیرستان ادب، کاخ جوانان ‏اصفهان؛ 1349‏ ‏"دقیانوس"(عباس فرحبخش)اصفهان، تالار هراتی، کاخ جوانان؛ 1358‏ ‏"حجربن‌عدی"(گروهی)اصفهان شهرستانهای مختلف 59‏ ‏"گرگها"(رومن رولان)اصفهان، تالار هراتی؛ 1359‏ ‏"بمب"(گروهی)اصفهان، تالار هراتی؛ 1360‏ ‏"توابین"، "وحدت چرا"(گروهی)اصفهان، جهاد سازندگی و روستاهای استان؛ 1361‏ ‏"آن‌زمان فرا خواهد رسید"(رومن رولان) اصفهان؛‌1361‏ تله‌تئاتر نویسنده:‏ ‏"سفینة نجات" 1384‏ فیلم نویسنده، کارگردان و بازی:‏ عابر بازاری، اصفهان؛ 1358‏ ‏"عید خون"اصفهان، چادگان؛ 1360‏ ‏"کربلایی کاظم"اصفهان، چادگان؛ 1358 و 1361‏ ‏"فیلم غفلت" 1369‏ نویسنده و کارگردان:‏ ‏"کل‌عبدل" 1359‏ ‏"همتی ناپیدا" 1375‏ ‏"بدون هماهنگی" ‌1386‏ ‏"کمین‌گاه" 1385‏ ‏"قطع یک دست" 1385‏


فعالیت:‏ نویسنده و کارگردان سی مستند برق‌زدگی با موضوعات دست مصنوعی احساس ندارد، تجربه، پایه‌ها ‏ایستاده می‌میرندو ...1363 تا 1384‏ نظارت بر ستاد اجرایی و عضویت در هیأت داوران سومین یادواره‌ تئاتر 17 شهریور؛ 1363‏ داور مسابقات تئاتر سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان داوری اولین جشنواره 17 شهریور، تبریز؛ 1361 تا 1364‏ ناظر جشنواره سراسری آتشکار، 1374 و 1375‏ داور چهار دوره جشنواره سراسری کودک و نوجوان، 1362 تا 1365‏ داور چهارمین جشنواره سراسری 17 شهریور؛ 1364‏ داوری هنرهای نمایشی جشنواره‌های ادارة کل آموزش و پرورش داور ناظر تئاتر استان اصفهان، 1375و1374‏ عضو هیأت داوران همایش تئاتر، استان اصفهان؛ 1386‏ عضو هیأت داوران نهمین جشنوارة تئاتر، استان اصفهان؛ 1376‏ داوری مسابقات آموزش و پرورش، استان اصفهان؛ 1386‏ عضو هیأت داوری مسابقات صحنه‌ای و عروسکی، آموزش و پرورش استان اصفهان‏ عضو هیأت داوری سومین جشنوارة سراسری آتشکار 137؛ ‏ عضو بازخوانی نمایش سومین جشنوارة سراسری آتشکار 137؛ ‏ داوری ششمین جشنوارة تئاتر استان یزد؛ 1374‏ عضو کمیتة انتخاب متون و بازبینی ششمین جشنوارة استان اصفهان؛ 1373‏ عضو هیأت بازبینی اولین جشنوارة فیلم و عکس کوثر استان اصفهان؛ 1373‏ عضو هیأت بازخوانی و بازبینی دومین جشنوارة سراسری آتشکار؛ 1374‏ عضو هیأت داوران هشتمین جشنوارة سراسری تئاتر استان‌ها؛ 1375‏ عضو شورای نظارت بر نمایش استان اصفهان؛ 1387‏ عضو ستاد هشتمین جشنوارة تئاتر استان اصفهان؛ 1375‏ عضو هیأت امنای انجمن نمایش اصفهان، دو دوره مسئول کمیتة فنی و هنری، چهاردهمین جشنوارة سراسری تئاتر کودک و نوجوان؛ 1386‏ عضو شورای نظارت بر نمایش؛ 1381‏ عضو ستاد برگزاری و کمیتة هماهنگی جشنوارة سراسری کودک و نوجوان؛ 1386 و 1387‏ عضو ارزشیابی جشنواره‌های سراسری تئاتر 17 شهریور؛1361-1365‏ دبیر روز جهانی تئاتر اصفهان؛ 1387‏ رئیس کمیسیون هنرهای نمایشی کانون‌های اصفهان ناظر رابط و نمایندة ادارة کل در کلیة مراحلِ نمایشِ دایرة گچی قفقازی کار مشترک ایران و آلمان، و ‏شرکت در فستیوال تئاتر آلمان 1386‏ مسئول مرکز هنرهای نمایشی استان اصفهان؛ 1368 تا 1374‏ عضو شورای نظارت بر نمایش از طرف سازمان تبلیغات اسلامی، از 1380 تاکنون.‏ کارشناس امور هنری ادارة کل آموزش و پرورش؛ 1363 و 1364‏ عضو گروه مطالعات راهبردی شهرداری اصفهان؛ 1383 تا 1385‏ ‏ سردبیر، عضو هیأت تحریریه و عکاس خبرنامة برق اصفهان؛ 20 سال‏ عضو هیأت تحریریة «فصلنامة فرهنگ اصفهان» و بولتن‌های جشنواره‌های تئاتر؛ 1373 تا 1387‏ عضو شورا و هیات نقد و بررسی نمایش؛ 1373‏ عضو شورای تحریریة بولتن جشنوارة فیلم و عکس؛1373‏ ‏ موسس انجمن نمایش اصفهان و مسئول شورای انتصابی انجمن‏ مسئول واحد تئاتر استان اصفهان؛ 1386تاکنون عضو شورای نظارت بر نمایش از سوی مرکز هنرهای نمایشی 1384 و 1387 ‏ نمایندگی سازمان تبلیغات اسلامی در شورای هنری و نمایشی ادارة کل ارشاد؛ 1379 تاکنون عضو شورای ارزیابی نمایش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان؛ 1383 تاکنون مسئول دبیرخانة دائمی جشنوارة تئاتر استان؛ 1386‏ مشاور مدیرکل اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان اصفهان؛ 1386 تاکنون‏ عضو ستاد و شورای برنامه‌ریزی، پانزدهمین جشنوارة بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان؛ 1387‏ عضو شورای مدیریت و برنامه‌ریزی جشنوارة کودک و نوجوان؛ 1386‏ دبیر نوزدهمین و بیستمین جشنوارة استان اصفهان؛ 1386‏ مسئول کمیتة فنی، پانزدهمین جشنوارة بین‌المللی کودک و نوجوان؛ 1387‏ سرپرست هیأت بررسی متون و بازبینی، هفتمین جشنوارة تئاتر استان؛ 1374‏ عضو هیأت داوری نمایشنامه‌نویسی اصفهان، پرسش مهر؛ 1386 و 1388‏ ‏ دبیر و داور مسابقة نمایشنامه‌نویسی شیخ‌بهائی؛ 1373‏ داور ناظر بر همایش تئاتر استان؛ 1386‏ سرپرست و عضو هیأت داوران، هفتمین جشنوارة تئاتر؛ 1374‏ داور هفتمین جشنوارة سراسری تئاتر استانهای کشور، اصفهان ؛ 1374‏ داور هشتمین جشنوارة تئاتر استان اصفهان؛ 1375‏ سرپرست و عضو هیأت بررسی متون و انتخاب نمایش 1372‏ همکاری در داوری استانی جشنوارة کانونهای نمایش شهرداری تهران؛ 1386‏ داوری ششمین جشنوارة کشوری فرهنگی هنرجویان، هلال احمر؛ 1385‏ داوری بیستمین جشنوارة بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان؛ 1384‏ عضو هیأت بازبینی دومین جشنوارة سراسری تئاتر آتشکار؛ 1374‏ داوری سومین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان، کردستان داوری اولین و دومین جشنواره سراسری کشوری 17 شهریور‏ عضو هیأت انتخاب، پانزدهمین جشنوارة بین‌المللی کودک و نوجوان؛ 1387‏ دبیر جشنوارة عدالت و امید استان اصفهان؛ 1387‏ داوری جشنوارة خیابانی شهروندی، شهرداری اصفهان؛ 1387‏ تدریس کارگردانی، بازیگری و نمایشنامه‌نویسی؛ 1372 تا 1376‏ تدریس کارگردانی، بازیگری و ادبیات نمایشی، دانشگاه صنعتی؛ 1376 تا 1378‏ تدریس عکاسی، ادارات و دبیرستانهای اصفهان؛ 1371‏ تدریس طرح و برنامه‌ریزی تئاتر ویژة دانشجویان تربیت‌معلم، اصفهان؛ 1359‏ تدریس ادبیات نمایشی و فیلمنامه‌نویسی، سینما جوان، اصفهان؛ 1372 تا 1375‏ تدریس کارگردانی، بازیگری و ادبیات نمایشی، مرکز فرهنگی صدا و سیما، اصفهان؛ 1358 تا 1361‏ گواهینامة کاربرد کامپیوتر در امور سمعی و بصری (گرافیک کامپیوتری)‏ گواهینامه آموزش روش تحقیق و شیوه‌های پژوهش در افکار عمومی؛ 1377‏ گواهینامه آموزش تصویربرداری ویدئویی و تلویزیونی؛ 1377‏ گواهینامه آموزش عکاسی خبری، صنعتی، هنری؛ 1378‏ گواهینامة کارگاه نمایشنامه‌نویسی؛ 1386‏ گواهینامة آشنایی با چاپ و نشر؛ 1379‏ گواهینامة تکمیلی تصویربرداری(کارگاهی)1379‏ گواهینامة مدیریت استراتژیک؛1380‏ گواهینامة بین‌المللی خودارزیابی ‏EFQM‏ (خودارزیابی اروپایی)‏ گواهینامة بین‌المللی ایزو 9000 (ارزیابی استاندارد جهانی)‏ ‏ گواهینامه آموزش مدیریت طرح برنامه‌ریزی؛ 1371‏ همکاری در برگزاری سیزدهمین همایش تئاتر بسیج‏ همکاری در برگزاری ششمین جشنوارة سراسری کانونهای نمایش همکاری در همایش تئاتر دانشجو و جوان کشور نقد نمایش، نامه‌های اصفهان؛ 1386‏ نقد نمایش، حالا تو رفته‌ای؛ 1387‏ سرمقاله بولتن جشنواره استانی؛ 1387‏ گزارش روایت‌گونة بازتاب؛ 1381‏ مقالة روابط عمومی امروز فراتر از نیازها؛ 1383‏ نقد اختتامیة جشنوارة سراسری طنز در یک نگاه؛ 1382‏ نقد نمایش :ترمیم" در یک نگاه؛ 1382‏ نقد نمایش "حقه‌های آقا شکر" 1382‏ نیم‌نگاهی به جشنوارة طنز؛ 1381‏ مقالة جشنوارة طنز در یک نگاه؛ 1381‏ مقالة فریاد سکوت در روابط عمومی؛ 1383‏ مقالة نقش روابط عمومی در استقلال سازمان؛ 1384‏ مقالة نگاهی به فلسفة وجودی روابط عمومی؛ 1380‏ مقالة رسالت امروز روابط عمومی؛ 1379‏ درباره نقد نمایش، نقد اخلاقی و اخلاق نقدی ‏ مقالة شیوه‌های کارگردانی و بازیگری نمایش؛ 1374‏ چاپ نمایش استحاله، مجلة فرهنگ اصفهان؛ 1375‏ مقالة(جنگ شادی، نمایش) بولتن پانزدهمین جشنواره بین‌المللی کودک ونوجوان؛ 1387‏ جوایز:‏ لوح تقدیر سومین دوره تئاتر 17 شهریور‏ لوح تقدیر چهارمین دوره تئاتر 17 شهریور‏ لوح تقدیر مدیرعامل انجمن تئاتر و انقلاب و دفاع مقدس لوح تقدیر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر از سومین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان‏ تقدیر و تشکر از دومین جشنوارة تئاتر سراسری فجر تقدیرنامه از هشتمین جشنوارة تئاتر منطقة 3 کشور‏ تقدیر و تشکر از مرکز بهداشت اصفهان برای فیلمِ داستانیِ "غفلت"‏ تقدیر و تشکر از مدیرکل ادارة ارشاد اصفهان برای حسن مدیریت هنرهای نمایشی تقدیر و تشکر از مدیریت اداره کل مرکز هنرهای نمایشی ‏ لوح یادبودِ «نمایش موسیقی شیخ صنعان»‏ لوح تقدیر و تندیس مدیر موفق کشوری، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی کشور؛ 1387‏ لوح روابط عمومی برتر در بخش پژوهش و افکارسنجی نویسندگی اول، تقدیر و تشکر انجمن دفاع مقدس برای نمایش"استحاله"‏ shahinfar1332@yahoo.com 1388/4/22