در حال بارگذاری ...

امید نیاز (اصفهان)

تولد  : 1358 اصفهان ‌
تخصص : ‌نویسنده طراح صحنه و کارگردان نمایش کودک
تحصیلات : لیسانس نمایش با گرایش ادبیات نمایشی‌، ‌دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد (تهران مرکزی)؛ 1381
اجراها : نمایش بازی: "بز زنگوله پا" (داود زارع)؛ تهران‌، فرهنگسراها؛ 1378 "طویله پرماجرا" (علیرضا پورطبیب)؛ تهران‌، خانه نمایش کودک؛ 1378 "بچه های ریل" (مهیار کلهر)؛ جشنواره کودک کرمان؛ 1379 "گرگ بو گند" (پیمان اسدپور)؛ تهران‌، خانه نمایش کودک؛ 1379 "این جا چه خبر" (مجتبی مهدی؛ تهران ،خانه نمایش کودک؛ 1379 "حسن کچل" (علیرضا دری)‌؛ تهران‌، خانه نمایش کودک؛ 1380 بازیگر، نویسنده وکارگردان: "یک جفت کفش برای علی"؛ تهران ،خانه نمایش کودک؛1380 نویسنده: "سلطان درویش"؛ اصفهان‌، کانون پرورش فکری کودک ونوجوان؛ 1382 نویسنده‌، طراح صحنه وکارگردان: "خونه مادر بزرگه"؛ اصفهان‌، هنر‌سرای خورشید؛ 1384 "نارنج و ترنج"؛ اصفهان‌، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان؛ 1386 "شکلات"؛ اصفهان‌،کانون پرورش فکری کودک و نوجوان؛ 1386 "آن مرد آمد"؛ تهران‌، مرکز تولید تئاترکانون پرورش فکری کودک و نوجوان؛ 1386‌ "بچه های خاکستری"؛ اصفهان‌، مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان؛ 1387 نویسنده وکارگردان: "گنجشگک اشی مشی"؛ تهران‌، خانه نمایش کودک؛ 1379 "زیر گنبد کبود"؛ تهران‌، خانه نمایش کودک؛ 1381 "نیلوفر وعروسک‌هایش"؛ اصفهان‌، هنر‌سرای خورشید؛ 1383 "قصه های ناتمام"؛ اصفهان‌، هنر‌سرای خورشید؛ 1385 "اتل متل توتوله"؛ اصفهان‌، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان؛ 1387 ‌


فعالیت‌ها‌‌: حضور در جشنواره‌ تئاتر کودک و نوجوان برلین آلمان(بچه‌های خاکستری)؛ 1388 جوایز: دریافت جایزه دوم عروسک گردانی، تهران جشنواره تئاتر سبز؛ 1380 بهترین بازیگرمکمل مرد، تهران جشنواره تئاتر سبز‌(‌پسر شجاع)؛ 1381 دریافت جایزه شاعر برگزیده، تهران جشنواره تئاتر سبز‌(‌یک جفت کفش برای علی)؛‌ 1381 دریافت جایزه نویسنده و کارگردان برتر، اصفهان جشنواره عروسکی دفاع مقدس(نیلوفر و عروسک‌هایش)؛ 1383 دریافت جایزه سوم نویسندگی و کارگردانی و جایزه دوم طراحی صحنه، اصفهان جشنواره چهاردهم کودک و نوجوان‌(نارنج و ترنج)؛ 1386 دریافت جایزه بزرگ‌(بخش بین‌الملل)، پانزدهمین جشنواره تئاترکودک و نوجوان(بچه‌های خاکستری) 1387 دریافت جایزه سوم نویسندگی، دومین جشنواره تئاتر امام رضا ‌هرمزگان(آن مرد)؛ 1387 www.nanoaroosaktheater@yahoo.com 1388/4/23