در حال بارگذاری ...

ملکشاه ابدالی مشهدی(اصفهان)

تولد  : 1328 فریدن
تخصص : نویسنده، کارگردان و بازیگر
تحصیلات : مدرک درجه 2 کارگردانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(معادل مدرک فوق لیسانس)
اجراها : نمایش نویسنده: "سواری تیزتک"اصفهان؛ 1364 نویسنده و کارگردان: "گردسفید" اصفهان، دبیرستان ادب؛ 1343 "وطن" اصفهان؛ 1343 نویسنده، کارگردان و بازی: "بی‌فرهنگ" اصفهان، شهرکرد، کاخ جوانان؛ 1355 "زنجیر"اصفهان، کاخ جوانان؛ 1356 "سید، نکبت، فلاکت" اصفهان، کاخ جوانان؛ 1356 "سوگ آفرود" اصفهان و تهران، تالار وحدت؛ 1367 "تخته قاپو" اصفهان و تهران، تالار قشقایی؛ 1369 "تیگ نوشت" اصفهان و تهران، تالار قشقایی؛ 1370 "تک سوار"اصفهان و تهران ؛ 1371 "آوای ایل"اصفهان و تهران؛ 1372 "تاراز" اصفهان و تهران؛ 1374 "یالان‌آباد"اصفهان و تهران؛ 1378 "روئین‌تن"اصفهان و تهران؛ 1381 "اولین روئین‌تن" اصفهان و تهران؛‌1387کارگردان و بازی: "خانه روشنی"اصفهان، شهرکردـ برگزیده جشنواره کرمان، کاخ جوانان؛ 1353 "عمو زنجیرباف"اصفهان، شهرکرد، تالار امور تربیتی، کاخ جوانان؛ 1354 "آسید کاظم"اصفهان، شهرکرد، تالار امور تربیتی؛ 1354 "استریپ تیزوکازل"شهرکرد، کاخ جوانان؛ 1355 "ضیافت" شهرکرد، کاخ جوانان؛ 1356 "سی‌زوئه بانسی مرده است" تهران، تالار مولوی؛ 1365 بازی: "گلی در شوره‌زار"(عرب شریفی)اصفهان؛ 1344 "استثناء و قاعده"(غلامرضا عرفان)اصفهان، کاخ جوانان؛ 1348 "آنکه گفت آری، آنکه گفت نه"(غلامرضا عرفان)اصفهان،کاخ جوانان؛ 1348 "در انتظار گودو"(غلامرضا عرفان)اصفهان، کاخ جوانان؛ 1349 "در مه بخوان"شهرکرد، کاخ جوانان؛ 1357 "گفتگوی شبانه"اصفهان؛ 1358 "از خیز آن خیزاب خون"تهران، تالار سنگلج؛ 1363 "هر شب راحت"تهران، اولین جشنواره دانشجویی کشور؛‌1366 - (ابراهیم کریمی)اصفهان، تالار فرشچیان؛ 1387 "گلریزون"(جهانبخش سلطانی)اصفهان، تالار آوینی و نیلفروش‌زاده- دانشگاه اصفهان؛ 1367طراح صحنه: همایش بختیاری‌ها، تهران، فرهنگسرای اقوام؛ 1382 همایش اقوام ایران، تهران، پارک ارم؛ 1382 همایش اقوام ایرانی، تهران، کاخ سعدآباد؛ 1382 همایش اقوام بختیاری و بندری دبی، جشنواره بین‌المللی؛ 1383 همایش اقوام بختیاری و خلیج فارس، قطر، جشنواره بین‌المللی؛ 1384 همایش اقوام ایرانی، تهران، فرهنگسرای بهمن و اشراق؛ 1384 همایش اقوام ایرانی، تهران، اولین جشنواره تابستانی کشور، پارک ارم؛ 1386


جایزه: بهترین بازیگر مرد (زنجیر)اصفهان،کاخ جوانان؛ 1356 بهترین بازیگر مرد، تهران، اولین جشنواره دانشجویی کشور؛ 1366 بهترین طراح اقوام همایش اقوام بختیاری و بندری دبی، جشنواره بین‌المللی؛ 1383 فعالیت: مدیر طرح جوانه‌ها در کانون‌های پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش، اصفهان؛ 1372 تا 1382 رئیس انجمن نمایش آموزش و پرورش، اصفهان؛ 1374 عضو هیئت مدیره خانه تئاتر هنرمندان، اصفهان، حوزه هنری؛ 1373 تا 1377 عضو هیئت امنا خانه تئاتر هنرمندان، اصفهان، حوزه هنری؛ 1377 تا 1380 عضو هیئت مدیره کانون فرهنگی و هنری ایران زمین، تهران عضو انجمن نمایش استان اصفهان داور مسابقات استانی تئاتر آموزش و پرورش، اصفهان داور مسابقات ناحیه‌ای آموزش و پرورش، اصفهان 1388/4/23