در حال بارگذاری ...

محمدحسین اجاردوی(اردبیل)

تولد  : مغان 1343
تخصص : بازیگر، کارگردان، نویسنده، تصویربردار ‌
تحصیلات : دیپلم علوم تجربی؛ 1360 گذراندن دوره آموزشی، مراکز جهاد و ارشاد
اجراها :


نمایش

بازی:

"دنیا مالی" ‌(فیروز داودی(

"درد بی‌سوادی" ‌(فیروز داودی(

"کندیمیز" ‌(فیروز داودی(

"بال ساتان" ‌(فیروز داودی(

بازی و کارگردانی:

"زرنگ" ‌

"طوی گئجه سی" ‌

"تحفه لر" ‌

"هوشلی دلی"

به روز شده: 1388/4/23