در حال بارگذاری ...

افشین آقازاده(بیله‌سوار)

تولد  : 1355 بیله‌سوار
تخصص : بازیگر، کارگردان، نویسنده، طراح صحنه
تحصیلات : دیپلم ادبیات
اجراها : نمایش بازی: "صیقل" (احمد مسرت)؛ اردبیل، جشنواره استانی؛ 1380 "حسرت بلددی" (احمد مسرت)؛ مغان، جشنواره منطقه‌ای؛ 1380 "شهرزاد" (روشن اسدی)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1383 نویسنده، کارگردان و بازی: "خلوتگاه"؛ بیله‌سوار، تالار بعثت؛ 1372 نویسنده و کارگردان: "غروب نورانی"؛ بیله‌سوار، تالار بعثت؛ 1375 کارگردان: "اندوه برون" (محمد مهدوی)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1383 "تقلب تقلب" (احمد مسرت)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1383 "خوان خون" (محمد سیمزاری)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1384 "پوریای دیگر" (حسن باستانی)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1386 طراحی صحنه: "آراز" (جابر فتحی)؛ مغان، جشنواره منطقه‌ای؛ 1380 "دزین" (یوسف دادجو)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1384 "بعد از یک نمایش" (یوسف دادجو)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1386 "پوتین‌های پایدار" (یوسف دادجو)؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1387 طراحی دکور: "پشت درهای خالی" (سعید نوریان)؛ اردبیل، تالار بیضاء؛ 1373


فعالیت‌ها: مسئول انجمن نمایش دانشسرای آیت‌الله سعیدی بیله‌سوار؛ 1373-1371 مسئول انجمن نمایش دانشسرای آیت‌الله مطهری پارس‌آباد؛ 1374-1373 عضو انجمن نمایش شهرستان بیله‌سوار؛ 1386-1384 عضو هیأت بازخوانی، بازبینی و داوران جشنواره داخلی بیله‌سوار؛ 1384 جایزه: جایزه طراحی صحنه، جشنواره استانی اردبیل، "پشت درهای خالی"؛ 1372 1388/4/23