در حال بارگذاری ...

میثم عبدی

تولد  : 1358خمین
تخصص : کارگردان، بازیگر
تحصیلات : کارشناسی نمایش با گرایش بازیگری از دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر؛ 1382
اجراها :

بازی در نمایش”بچه تابستان“ نوشته”حسن حامد“ به کارگردانی”احمد رمضانی“؛ خمین، آمفی‌تئاتر خمین؛ 1372
دستیار کارگردان در نمایش”خوان هشتم“ به کارگردانی”امید طاهری“؛ خمین؛ 1376
کارگردانی نمایش”بعد از مگریت“نوشته”تام استپارد“؛ خمین؛ 1377
دستیار کارگردان در نمایش”آن شب که ستاره افتاد“ به کارگردانی”امید طاهری“؛ خمین؛ 1378
کارگردانی نمایش”کمدی افتضاحات“؛ خمین،جشنواره استانی مرکزی و منطقه‌ای اردبیل؛ 1380
کارگردانی نمایش”کمدی ارتباطات“؛ خمین، تهران، تئاترشهر، تالار خورشید؛ 1383
کارگردانی نمایش”کمدی اکتشافات“ جشنواره استانی، خمین، آمفی‌تئاتر خمین، تهران، تالار مولوی؛ 1384
کارگردانی نمایش”آندورا“ نوشته”ماکس فریش“؛ تهران، جشنواره دانشجویی؛ 1384
کارگردانی نمایش "کمدی ارتفاعات"؛ تهران، بیست‌و‌پنجمین جشنواره تئاتر فجر؛ 1385
کارگردانی نمایش "کمدی استشمامات"؛ بیست‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر؛ 1389
کارگردانی نمایش "ما داریم زندگی می‌کنیم"؛ بیست‌وهفتمین جشنواره تئاتر فجر؛ 1387دریافت جایزه اول کارگردانی از جشنواره منطقه‌ای اردبیل برای نمایش”کمدی افتضاحات“؛ 1380
دریافت جایزه اول بازیگری از جشنواره منطقه‌ای برای نمایش”مصاحبه“؛ 1381
دریافت لوح تقدیر کارگردانی از جشنواره بیست‌ویکم تئاتر فجر برای نمایش”کمدی ارتباطات“؛ 1383
دریافت جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره منطقه‌ای خرم‌آباد برای نمایش"کمدی ارتفاعات"؛ 1385
پست الکترونیکی: abdi.meysam@gmail.com

به روز شده: 1389/11/22