در حال بارگذاری ...

اکبر صادقی (بیله‌سوار)

تولد  :
تخصص : ‌بازیگر، طراح صحنه
تحصیلات :
اجراها : نمایش بازی: "قصه و غصه" (احمد مسرت)؛ پارس‌آباد، جشنواره؛ 1382 "گذر و گذر" (احمد مسرت)؛ اردبیل، جشنواره استانی؛ 1383 "توتا توت" (احمد مسرت)؛ پارس آباد، جشنواره استانی؛ 1385 "چال هاچال" (احمد مسرت)؛ اردبیل جشنواره ماه استانی؛ 1386 طراح صحنه: "نقل آخر" (احمد مسرت)؛ پارس‌آباد، جشنواره؛ 1381 بازی، کارگردانی: "بابا سگ داد"؛ بیله‌سوار، مجتمع امام علی؛ 1386


جایزه: دریافت جایزه اول، جشنواره استانی اردبیل، نمایش"گذر گذر"؛ 1383 1388/4/31