در حال بارگذاری ...

آذرمیدخت عزیزی‌ارومیه(تیران)

تولد  : 1332 اصفهان
تخصص :
تحصیلات : دیپلم ادبی دبیرستان دیبا
اجراها : نمایش بازی: "سوغات فرنگ"(فرحناک و موذن) 1370 "زنده‌باد سینما"(سیدمحمد ممتاز) 1385 "مرد دو زنه"(حریرچیان و سعید محقق) "باورم کن"(سیدمحمد ممتاز) 1386 "نهضت سوادآموزی"(سیدمحمد ممتاز) 1387 سریال بازی: "یکی بود یکی نبود"(سیدمحمد روضاتی) "گرفتار"(حسن اکلیلی) "کارآگاه رشید"(نصوحی) "خانه شش در"(حسن اکلیلی) "دل خوش سیری چند"(حسن اکلیلی) "تاوان عشق"(زارعان) "خانه اجاره‌ای"(ایرج رضایی و حسن زاده) "رازها و روزها"(ایرج رضایی و مصطفوی) "مادر چشم به راه"(فرهادی)


جوایز: لوح سپاس از زندان بزرگ اصفهان تقدیرنامه برای سریال کاراگاه رشید 1388/4/31