در حال بارگذاری ...

المیرا طاعتی(اردبیل)

تولد  : 1363 اردبیل
تخصص : ‌بازیگر
تحصیلات : دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز خلخال
اجراها : نمایش بازی: "بدرود نگار" (سیامک شاگردی)؛ اردبیل، سوم خرداد؛ 1383 "آواز پر جبرئیل" (سیامک شاگردی)؛ اردبیل، بیضاء؛ 1383 "سووشون" (سیامک شاگردی)؛ اردبیل، سوم خرداد؛ 1383 "اینک آن انسان" (محمد سبزواری)؛ تهران، تالار اندیشه؛ 1384 "حلقه آخر" (سیامک شاگردی)؛ اردبیل، سوم خرداد؛ 1385 منشی صحنه: "مضحکه"؛ تهران، تئاترشهر، کارگاه نمایش ـ ساری، تالار سلمان هراتی)؛ 1387-1386


جوایز: دریافت جایزه دوم بازیگری زن، نمایش"بدرود نگار"؛ 1383 دریافت جایزه سوم بازیگری زن، "آواز پر جبرئیل"؛ 1383 دریافت دیپلم افتخار بازیگری، "سووشون"؛ 1383 1388/5/3