در حال بارگذاری ...

محمود جعفری (اصفهان)

تولد  : 1338 اصفهان
تخصص : بازیگر
تحصیلات :
اجراها : ‌نمایش‌ها بازی: "طلوع" (نویسنده مهدی شهداد کارگردان ناصر قاسمی)؛ اصفهان‌‌ "طب در مطب" (حسن اکلیلی)؛ اصفهان‌‌ "شهر خنده" (حسن اکلیلی)؛ اصفهان‌‌ "مخترعین قلابی" (فضل‌الله بنیائیان)؛ اصفهان‌‌


فعالیت‌ها: عضو انجمن نمایش استان اصفهان عضو انجمن نمایش سپاهان(دستگرد) عضو مجتمع فیلم و هنر(جی) عضو گروه فرهنگی ـ هنری اصفهان فیلم عضو گروه فرهنگی ـ هنری مینیاتور 1388/5/3