در حال بارگذاری ...

نورالله عزیزی‌ (پلدشت)

تولد  : 1350 پلدشت
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم
اجراها : نمایش بازی: "سوداگران مرگ"(حسین عبداللهی) جشنواره بوکان "تیمار بر جسد"(حسین عبداللهی)پلدشت "اسیر آزاد نقده"(حسین عبداللهی)پلدشت "عبور از میدان مین"(حسین عبداللهی)پلدشت "آلوده"(حسین عبداللهی)پلدشت "چهره‌های مهتاب"(حسین عبداللهی)پلدشت "زینب شیرزن کربلا"(حسین عبداللهی)پلدشت


1388/5/11