در حال بارگذاری ...

اسعد آسیابان (بوکان)

تولد  : 1345 بوکان
تخصص : کارگردان، بازیگر و طراح صحنه
تحصیلات : دیپلم، موسسه دانشگاهی رسام هنر
اجراها : نمایش کارگردان: "طبیب اجباری"(مولیر) بوکان، تالار وحدت؛ 1366 "کله سفید" (ابراهیم مکی)بوکان، تالار وحدت؛ 1367 "پنجره‌ای بر بادها"(فرهاد ناظرزاده‌کرمانی)بوکان، تالار ارشاد؛ 1371 کارگردان و بازی: "سرانجام مرگ یزدگرد سوم" سنندج، تالار ارشاد؛ 1373 دستیار کارگردان: "بچه تابستان"(رضا شامی)کرمانشاه؛ 1374 بازی: "نمایشگاه"(خالد حیدری) ارومیه،‌تالار ارشاد؛ 1372 "باز باران"(رضا شامی) مهاباد؛ 1373 "مم وزین"(مظهر اسراری) ارومیه،‌ تالار ارشاد؛ 1376 "دخمه‌ای بر سکو"(خالد حیدری) ارومیه، تالار ارشاد بازی و طراح صحنه: "رسم بر این است"(محسن شجاعی) بوکان؛ 1372 طراح صحنه: "کولی"(افشین ناصری) ارومیه، تالار ارشاد؛ 1377 گریم: "مویه جم"(افشین ناصری) سنندج؛ 1381


فعالیت: مدیر مجتمع فرهنگی هنری سازمان تبلیغات مدیر انجمن نمایش شهرستان بوکان آموزش کارگردانی، طراحی صحنه و گریم، موسسه دانشگاهی رسام هنر، بوکان آموزش تئاتر، اداره زندان بوکان طراح و مجری برنامه‌های فرهنگی و هنری، بوکان 1388/5/11