در حال بارگذاری ...

علیرضا عابدی (اصفهان)‏

تولد  : 1364 اصفهان‏
تخصص : ‏ بازیگر
تحصیلات : کاردانی کامپیوتر
اجراها : نمایش کارگردان:‏ ‏"اهل اقاقیا"(سعید تشکری)اصفهان، اولین همایش تئاتر انجمن نمایش، رهنان؛ 1382‏ بازی:‏ ‏"عطر سیب"(محمدعلی یاری)اصفهان، تالار اندیشه؛ 1378‏ ‏"راز گل"(محمدعلی یاری)اصفهان، خیابانی؛ 1378‏ ‏"مصراعی از یک حکایت"(محمدعلی یاری)اصفهان؛ 1379‏ ‏"اتصال نخلی از نخل"(محمدعلی یاری)تهران، تالار هنر- اصفهان، کانون نبوت و حوزه هنری؛ ‏‏1382‏ ‏"نصف جهان"(محمدعلی یاری)اصفهان، خیابانی؛ 1381‏ ‏"حدیث تنهایی"(محمدعلی یاری)اصفهان؛ 1381‏ ‏"دو مرد ویک نیمکت"(محمدعلی یاری)اصفهان؛ 1383‏ ‏"بهشت وارونه"(اصغر مرادی)اصفهان، دانشگاه اصفهان؛ 1384‏ مدیرصحنه:‏ ‏"عشق افلاکی"(ابوالفضل شریفی)اصفهان، هنرسرای خورشید؛ 1384‏ طراح نور:‏ ‏"پشت درهای خاکی"(محمدعلی یاری)کاشان؛ 1382‏


فعالیت:‏ عضو ستاد اجرایی، اولین همایش نمایشنامه‌خوانی، انجمن نمایش رهنان؛ 1383- دومین همایش ‏نمایشنامه‌خوانی، رهنان؛ 1385‏ Ali_s_molood132@yahoo.com 1388/5/19