در حال بارگذاری ...

محمدرضا آرین‌فر(اصفهان)

تولد  : 1334 خرمشهر‏
تخصص : ‏نویسنده
تحصیلات : دیپلم ادبی
اجراها : نمایش نویسنده:‏ ‏"دیدار آن سوی خطوط موازی"(حسن بابایی، سیدصادق فاضلی)جشنواره کارگری ایران- جشنواره ‏مناطق نفت‌خیز جنوب ‏"حُر رو‌بروی آینه"(حسن بابایی)جشنواره کارگری ایران ‏"اوویار(آبیار)"(محسن پوشایی) جشنواره کارگری ایران‏ ‏"خاتون"(محسن پوشایی)جشنواره کارگری ایران ‏"سهمی از آن همه شقایق"(حسن بابایی)‏ ‏"آن سوی رویاهای من"(سیدصادق فاضلی)‏ ‏"و آن ستاره خواب چندم زمین است؟"(سیدصادق فاضلی)‏ ‏"عیوق"(سیدصادق فاضلی)‏ ‏"موعود"(سیدصادق فاضلی)‏ ‏"زهور"(سیدصادق فاضلی)‏ ‏"لیلوا"(سیدصادق فاضلی)‏ ‏"نقل آخر"(سیدصادق فاضلی، لیلا پرویزی)اصفهان ‏"غزلحماسه مرد عاشق"(فتاحی)‏ ‏"غروب روز دهم"(محمد جمال‌پور)‏ ‏"ماه لب ریخته"(حسین جعفری)تهران، اولین جشنواره تئاتر بین‌المللی فجر ‏"خندک‌نامه پارسی(خندق‌نامه)"(احمد اشرفیان)‏ ‏"مجلس پنجم"(منصور قربانی)تهران، جشنواره آیینی سنتی؛ 1387‏ ‏"از بی‌نامی‌های عشق"(بهزاد خیراللهی)خوزستان، جشنواره تئاتر حوزه هنری ‏"غاگ"(حمیدرضا سالاروند)خوزستان، جشنواره تئاتر دفاع مقدس- سنندج، جشنواره سراسری ‏ایران؛ 1387‏ ‏"حسنک کجایی"(پشم فروش) عروسکی ‏"حسنک کجایی"(الهام یافته)‏ ‏"کاکلی"(امیر بیت‌سوده)همدان، جشنواره امید- تهران، جشنواره فجر‏ ‏"من؟!"(امیر بیت‌سوده)‏ ‏"در باد خواهیم شکفت"(فرزانه رعیت‌زاده)تهران، جشنواره تئاتر فجر ‏"کی گفت آب؟!"(زارع)اصفهان، شهرداری ‏"جعبه مدادرنگی"(حسن فتحی-حسین فتحی)‏ ‏"بهار که بیاید"انیمیشن، اصفهان؛ 1387‏ ‏"مویه‌ کور"(محمدرضا مولودی)گرگان، جشنواره تئاتر آیینی سنتی نویسنده و کارگردان:‏ ‏"بهار باغچه کوچک"خوزستان ‏"موش دم بریده" خوزستان‏ ‏"ماجرای گرگ خاکستری"‏ ‏"قصه سیب سرخ"‏ تله‌تئاتر نویسنده:‏ ‏"یزرا"(سیدصادق فاضلی) اصفهان ‏"پشت پنجره بارانی" (بهمن داوری)1382‏ ‏"کمان ارغوانی"(فریدون سورانی)اصفهان؛ 1387‏ فعالیت:‏ چاپ:‏ ‏"زهور"اصفهان، انتشارات نقش خورشید؛ 1381‏ ‏"یزرا"رشت، انتشارات فرهنگ ایلیا؛ 1384‏ ‏"نقل آخر" رشت، انتشارات فرهنگ ایلیا؛ 1386‏ ‏"دو روایت جامانده از باد"تهران، انتشارات افراز؛ 1387‏ مجموعه نمایشنامه‌های دفاع مقدس، تهران، بنیاد حفظ آثار


جایزه:‏ سپاس‌نامه:‏ اصفهان، بیستمین جشنواره سراسری تئاتر استان‌های کشور(مجلس پنجم)1387‏ اصفهان، بیستمین جشنواره سراسری تئاتر استان‌های کشور(زهور)1387‏ 1388/5/19