در حال بارگذاری ...

ملیحه جاوید عهد(همدان)‏

تولد  : 1350 تهران
تخصص : ‎ ‏
تحصیلات : دیپلم
اجراها : نمایش بازی:‏ ‏"حسنی و خورشید خانم"(کیانوش بهروزپور) 1374‏ ‏"شیطان در زیرزمین"(اسداله اسدی) 1374‏ ‏"رویای رنگین"(شیوا بلوریان) 1376‏ ‏"فاصله"(سعید پورشعبانی) 1376‏ ‏"یک صبح تا شب"(کیانوش بهروزپور)‌ 1377‏ ‏"سیاره بی من"(احمد بیگلریان)‌ 1377‏ ‏"ترمیم"(سعید پورشعبانی) 1377‏ ‏"من فقط نگرانم"(نیما بیگلریان)1379‏ ‏"سوغات جاپون"(مهدی چایانی)1380‏ ‏"فانتازیا"(سعید باغبانی نیر)1380‏ ‏"من دیگه آدم بشو نیستم"(نیما بیگلریان) 1381‏ ‏"قطار ساعت 25"(محمدجواد کبودراهنگی) 1381‏ ‏"فانوس خیس"(سعید باغبانی‌نیر) 1385‏ ‏"نامه‌های باد"(فرهاد لباسی) 1386‏ ‏"چه باید کرد"(سعید باغبانی‌نیر)خیابانی؛ 1386‏ منشی صحنه:‏ ‏"واقعه در واقعه"(صادق عاشورپور) 1375‏ منشی صحنه و دستیارکارگردان:‏ ‏"نخل‌های گریان""(حمید قربانی‌جم) 1376‏ ‏"آوای مهر"(حمید قربانی‌جم و کیانوش بهروزپور) 1377‏ کارگردان:‏ ‏"محاله فکر کنید..."(چیستا یثربی)نمایشنامه‌خوانی؛ 1385‏ ‏"مشکلات ازدواج"(سعید باغبانی‌نیر) خیابانی؛ 1386‏ نمایش تلویزیونی:‏ بازی:‏ ‏"لبخند آدینه" ‏ ‏"آدینه در آدینه" ‏ ‏"جنگ جمعه" ‏ ‏"هشدار های بهداشتی"‏ ‏"هشدارهای پلیس "‏ سریال بازی:‏ ‏"عیالوار 2 " ‏ ‏"ماجراهای الوندی" ‏ ‏"ماجراهای آقای گنجی"‏ ‏"بنی آدم"‏ ‏"خواجه ابوعمران "‏ ‏"رباتو به سفارش و پخش از شبکه 2"‏ ‏"ماه منیر"‏ ‏"چشم تشنه "‏ فیلم داستانی بازی:‏ ‏"تصمیم "‏ ‏"کلید"‏ ‏"سایه روشن"‏ ‏"به لطافت برگها"‏ ‏"نان و لی لی "‏ فیلم کوتاه بازی:‏ ‏"برای او"‏ فیلم سینمایی:‏ بازی:‏ ‏"خاطرات کودکی "‏ ‏"چشم تشنه "‏ ‏"آلبوم"‏ ‏"شب غزل"‏ ‏"و کسی در راه است "‏


جوایز :‏ بازیگری اول، (فاصله) جشنواره مساجد‏ بازیگریاول(چه باید کرد)جشنواره سواران عشق ‏ بازیگری دوم(فانوس خیس) جشنواره بسیج ‏ بازیگری دوم(چه باید کرد)جشنواره لیلوا بازیگری سوم(ترمیم)جشنواره استانی لوح تقدیر بازیگری(محاله فکر کنید)جشنواره نمایشنامه‌خوانی جوان 1388/5/20