در حال بارگذاری ...

مهدی باجی(اهواز)‏

تولد  : 1358 اهواز‏
تخصص : بازیگر‏
تحصیلات : مهندس کشاورزی-آبیاری، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز؛ 1387
اجراها : نمایش بازی:‏ ‏"بیوه‌ها"(منوچهر بهارلویی)اهواز،‌دهمین جشنواره استانی، دزفول؛ 1377‏ ‏"راز سپهر"(منوچهر بهارلویی)اهواز،یاز‌دهمین جشنواره استانی، ماهشهر؛ 1378‏ ‏"می‌آید"(مختار برونی) اهواز،‌ تالار آفتاب؛ 1378‏ ‏"مهلا لب"جشنواره عربی سوسنگرد؛ 1379‏ ‏"مریم" جشنواره عربی سوسنگرد؛ 1380‏ ‏"ارتفاع"(سعید توفیقی‌خواه)1381‏ ‏"فرهاد و شیرین"(مجید حیاتی)1382‏ ‏"فصل سبز دیدار"(منوچهر بهارلویی)1381‏ ‏"میهمان سرزمین خواب"(منوچهر بهارلویی)1383‏ ‏"خط آخر"(مجتبی رستمی)جشنواره بسیج؛ 1385‏ ‏"خط خون"(مصطفی بوعذار)همایش عاشورایی اهواز؛ 1386‏ ‏"عروس فلسطین"(مصطفی بوعذار)1388‏


فعالیت:‏ بازی در تعزیه‌های ویژه محرم(شهادت امیرالمومنین)اهواز بازی در برنامه‌های شبکه استانی خوزستان جایزه:‏ بازیگری سوم، یازدهمین جشنواره استانی؛ 1378‏ بازیگری دوم، جشنواره عربی سوسنگرد؛ 1379‏ بازیگری اول، جشنواره عربی سوسنگرد؛ 1380‏ بازیگری برتر، جشنواره عاشورایی، اهواز؛ 1386‏ 1388/6/4