در حال بارگذاری ...

سرور عساکره(اهواز)‏

تولد  : 1356 اهواز‏
تخصص : ‏ بازیگر ‏
تحصیلات : دیپلم تجربی فوق دیپلم زبان، دانشگاه علمی کاربردی جهاد، اهواز؛ 1376
اجراها : نمایش بازی:‏ ‏"فصل دوستی"(صغرا قنبری)اهواز، تالار معلم؛ 1369‏ ‏"ساغر و کمال"(دکتر حیاتی)اهواز، تالار آفتاب ‏"بی‌نامیهای عشق"(بهزاد خیرالهی)اهواز، تالار آفتاب ‏"همه فرزندان خورشید"(امیر بیگدلی)اهواز، تالار آفتاب ‏"خاک روی خاک"(مصطفی بوعذار)اهواز، تالار آفتاب؛ 1387‏ ‏"به رنگ حماسه"(مصطفی بوعذار)اهواز؛ 1388 ‏ فیلم کوتاه بازی:‏ ‏"گیسوان یاس"(علی حیاتی)‏ ‏"جهان هفتم"(علی حیاتی)‏ ‏"شبنم سپیده‌دمان"‏


جایزه:‏ بهترین بازیگر(بی‌نامیهای عشق)1378‏ 1388/6/4