در حال بارگذاری ...

میثم خداشناس( گیلان)

تولد  : ‏1362 رودسر
تخصص : بازیگر، کارگردان
تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران‏
اجراها : نمایش نویسنده:‏ ‏"دست و کاسه" (احمد امیری امام) املش؛ 1380‏ ‏"آخرین شوالیه" (ابوالفضل محمدزاده) تهران، جشنواره تئاتر تجربه ؛ 1383‏ ‏" خیابانی کوله بار سبز" 1382‏ ‏"خروش کاوه، خشم فریدون" درحوزه کودکان و نوجوانان؛ 1383 ‏ ‏"آئینه شکسته" 1388‏کارگردان: ‏ ‏"خروش کاوه، خشم فریدون" رودسر، جشنواره تئاتر دانش آموزی گیلان؛ 1383‏ بازی:‏ ‏" خار و گل" نوشته حسن صادق دقیقی (داریوش شاهین فر) املش؛ 1378‏ ‏"آئینه" نوشته حسن صادق دقیقی ( فاخر رستمیان) لنگرود، جشنواره دانش آموزی گیلان؛ 1378‏ ‏"هیپی ها" نوشته حسن صادق دقیقی (فاخر رستمیان) امش؛ 1379‏ ‏"آئینه وقت آفتاب" نوشته سعید تشکری ( محمد امیری امام) رشت، جشنواره تئاتر دفاع مقدس؛ 1380‏ ‏ "دست و کاسه" (احمد امیری امام) املش؛ 1380‏ ‏"آئینی، سنتی تیرماه سیزده" ( احمد امیری امام) رودسر، جشنواره تئاتر خیابانی گیلان- تهران، جشنواره بین ‏المللی فجر؛1380‏ ‏"یک درخت و یک آبادی" ( محمد امیری امام) گرگان، جشنواره منطقه ای روستا؛ 1380‏ ‏"مسیح هرگز نخواهد گریست" نوشته محمد چرمشیر ( همت شعبانی) املش؛ 1381‏ ‏"شیر و خط" نوشته رسول بانگین خلیفانی ( همت شعبانی) رشت، جشنواره تئاتر استانی؛ 1381‏ ‏"آژیر بی صدا" ( حمید سرپرست) لنگرود، جشنواره شرق گیلان؛ 1382‏ ‏"آخرین شوالیه" (ابوالفضل محمدزاده) تهران، جشنواره تئاتر تجربه ؛ 1383‏


جوایز: ‏ دریافت جایزه نویسندگی سوم از جشنواره تئاتر دانش آموزی گیلان برای نمایشنامه "خروش کاوه، خشم ‏فریدون" سال 1383‏ دریافت جایزه بازیگری دوم جشنواره تئاتر شرق گیلان برای بازی در نمایش "آژیر بی صدا" سال 1382‏ دوره آموزش بازیگری کارگاه هنر سروش رشت زیر نظر: سید رضا میرمعنوی، سال 1377‏ دوره های بازیگری و کارگردانی آموزش و پرورش استان گیلان زیر نظر: حبیب پورسیفی و فرهاد پاک سرشت برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر در مدارس و کانون فرهنگی، هنری شهید فهمیده آموزش و پرورش شهرستان ‏املش سال های 81،82 و 83‏ عضو گروه اجرایی کلاس آموزشی "بدن و بیان" با تدریس استاد رضا کیانیان در دانشکده هنرهای زیبا سال ‏‏1384‏ Meysam_khodashenas@yahoo.com 1388/6/31