در حال بارگذاری ...

علیرضا صنعتی رودی

تولد  : خواف-1346
تخصص : بازیگر،نویسنده،کارگردان
تحصیلات : لیسانس هنری گرایش نمایش سنتی و لیسانس روابط عمومی حرفه ای
اجراها :


 

سمت : مسئول انجمن هنرهای نمایشی شهرستان خواف در سه دوره، عضو اصلی شورای نظارت بر نمایش شهرستان (کارشناس تئاتر)

اجراها:

نمایش ‏ کارگردان، نویسنده، بازیگر :

 

‏ ‏" ورشرنگ "؛1378‏

‏" حتن "؛1380‏

‏" تمنای باران "؛ 1380‏ ‏

" دهلی "؛1381‏

"نمایش آئینی سنتی آیینی خوان"؛1388

"نمایش خیابانی ا...مدد"؛1394

کارگردان ، بازی: ‏

‏" خسیس "؛1358‏ ‏

" راه "؛1359‏

‏" جنبش تنباکو "؛ 1360 ‏ ‏

" خواب دیدی خیرباشه "؛ 1361‏

‏" هلوع "؛1362‏ ‏

" قیام "؛ 1363‏ ‏

" معراج "؛ 1363‏ ‏

" غسالخانه "؛ 1364 ‏

‏" صدام در دام "؛1365‏ ‏

" بهلول "؛ 1365‏

‏" شبی در هتل "؛1366‏

‏" سلطان مبدل " ؛1370‏

‏" آواز دهل شنیدن ... "؛ 1377‏

"نمایش غربت زدگان"؛1389

بازی:

‏" دقیانوس"؛1360 ‏

‏" پشیمان "؛ 1363

‏"سریال تلویزیونی روایت عشق"؛1366

‏" آژاکس "؛ 1371‏ ‏

" مکث ـ آئینه "؛ 1373 ‏ ‏

" حارث "؛ 1376 ‏

‏" چرا غ باد "؛1380 ‏

‏" روزگار فراموشکاری "؛ 1380‏ ‏

" امان "؛ 1381‏

‏" قلندران سبز پوش " - تعزیه ؛ 1381‏ ‏

" خط تاریک "؛ 1382‏

"سریال تلویزیونی عشق و خاکستر"؛  1382

"سومین جشنواره تئاتر پلیس-تهران"؛1382

"نمایش آئینی سنتی آیینی خوان"؛1388

"نمایش خیابانی ا... مدد"؛1394

دستیار اول کارگردان:

نمایش صحنه ای سیلی و درفش؛1388

فعالیت‌ها: ‏

راهنمایی و رانندگی ‏ شوخی با پیام‌های بازرگانی ‏ دزد ناشی ‏ احتکار ‏ عبدلی و آقا میرزا ‏ قاسم یک چشم ‏ چینی را پاس بدارید ملوسک ‏ مرتعداری ‏ مرخصی دراداره ‏ همکاری با مرکز تئاتر استان و بنیاد شهید خواف ‏ امور تربیتی ‏ انجمن اسلامی مدارس ‏ عقیدتی سیاسی پدافند هوایی تهران در سالهای 69 – 67‏ شرکت در هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکمنستان، تاجیکستان به اتفاق گروه ‏محلی ورشرنگ ‏ شرکت در هجدهمین، بیستمین، بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر کشور ‏ شرکت در سیزدهمین، چهاردهمین جشنواره تئاتر استانی ‏ شرکت در طرح 7000 اجراء نمایش خیابانی کشور به دستور مرکز هنرهای نمایشی تهران‏ دریافت 4 دیپلم افتخار و لوایح تقدیر و همچنین تندیس جشنواره از جشنواره‌های مختلف ‏استانی و کشوری و....‏

فعالیت های فرهنگی و هنری از سال 1358 تا1392

نمایش خسیس ؛ (1358-کارگردان-بازیگر)

نمایش راه ؛ (1359- کارگردان- بازیگر)

نمایش جنبش تنباکو؛ (1360- کارگردان- بازیگر)

نمایش دقیانوس؛ (1360- بازیگر)

نمایش خواب دیدی خیر باشه ؛ (1361- کارگردان- بازیگر)

نمایش هلوع؛ (1362- کارگردان- بازیگر)

نمایش قیام ؛ (1363- کارگردان- بازیگر)

نمایش پشیمان؛ (1363- بازیگر)

نمایش معراج؛ (1363- کارگردان- بازیگر)

نمایش غسالخانه ؛ (1364- کارگردان- بازیگر)

نمایش صدام در دام؛ (1365- کارگردان- بازیگر)

نمایش بهلول؛ (1365- کارگردان- بازیگر)

نمایش شبی در هتل؛ (1366- کارگردان- بازیگر)

سریال تلویزیونی روایت عشق؛ (1366- بازیگر)

نمایش زارع شیکاگو؛ (1367- بازیگر)

نمایش سلطان مبدل؛ (1370- کارگردان- بازیگر)

نمایش آژاکس ؛ (1371- بازیگر)

نمایش مکث – آئینه؛ (1373- بازیگر)

فیلم کوتاه ویدیویی سلیم جان؛ (1375- کارگردان)

نمایش حارث؛ (1376- بازیگر)

نمایش آواز دهل شنیدن...؛ (1377- کارگردان- بازیگر)

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر- نمایش ورشرنگ؛ (1378- کارگردان- بازیگر)

سیزدهمین جشنواره تئاتر استانی - نمایش حتن؛ (1380- کارگردان- بازیگر- نویسنده)

بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر- نمایش تمنای باران؛(1380- کارگردان- بازیگر- نویسنده)

نمایش چراغ باد؛ ( 1380- بازیگر)

نمایش روزگار فراموشکاری؛ (1380- بازیگر)

حضور در دومین جشنواره روستا – استان گلستان؛ (1380- اجراء گروهی)

حضور در اولین جشنواره فرهنگی استانها – کوی دانشگاه تهران؛ (1380- اجراء گروهی)

مجموعه تلویزیونی چراغون- استان خراسان ؛ (1380- اجراء گروهی)

حضور در سومین جشنواره بین المللی تئاتر ایران زمین – خوزستان؛ (1380- اجراء گروهی)

حضور در جشن ازدواج دانشجویی – استان سمنان؛ (1380- اجراء گروهی)

نماهنگ تلویزیونی سرو خرامان – خراسان؛ (1380- اجراء گروهی)

مجموعه تلویزیونی آئینی ورشرنگ – خراسان؛ (1381- اجراء گروهی)

چهاردهمین جشنواره تئاتر استانی- دهلی؛ (1381- کارگردان- بازیگر- نویسنده)

حضور در اولین نمایشگاه ایرانگردی و جهانگردی – خراسان؛ (1381- اجراء گروهی)

بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر-  نمایش دهلی؛ (1381- کارگردان- بازیگر- نویسنده)

نمایش امان؛ (1381- بازیگر)

حضور در سلسله جنبش های غدیر – کوی دانشگاه تهران؛ (1381- اجراء گروهی)

نمایش قلندران سبزپوش (تعزیه)؛ (1381- بازیگر)

نمایش "نمیرم از این پس که من زنده ام" – استاد صابری؛ (1381- گروهی)

عضو هیئت مدیره گروه نمایشی پویا – مشهد؛ (1382)

نمایش خیابانی  خط تاریک؛ (1382- بازیگر)

ایفای نقش در سریال تلویزیونی عشق و خاکستر؛ (1382- بازیگر- شبکه استانی)

حضور در دومین جشنواره فرهنگی استانها – کوی دانشگاه تهران؛ (1382- اجراء گروهی)

پانزدهمین جشنواره تئاتر استانی نمایش بنازم به بزم محبت ؛ (1382- نویسنده- کارگردان- بازیگر)

حضور در نخستین جشنواره بازیهای آئینی خراسان- تربت جام؛ (1382- اجراء گروهی)

ایفای نقش و حضور در سومین جشنواره تئاتر پلیس- تهران؛ (1382- بازیگر)

حضور در نمایشگاه بین المللی بازرگانی – مشهد؛ (1383- اجراء گروهی)

شرکت در جشن نمایشگران خیابانی روز جهانی تئاتر – تهران؛ (1383- اجراء گروهی)

حضور در جشن دانش پژوهان ممتاز کارکنان راه آهن خراسان؛ (1383- اجراء گروهی)

شرکت در مراسم سمینار حسابداران ایران – دانشگاه فردوسی مشهد؛ (1383- اجراء گروهی)

شرکت در جشنواره تابستانی کیش؛ (1383- اجراء گروهی)

حضور در جشن عید غدیر دانشگاه امیرکبیر تهران؛ (1384- اجراء گروهی)

شرکت در نمایشگاه بین المللی ایرانگردی-جهانگردی – مشهد؛ (1385- اجراء گروهی)

شرکت در نمایشگاه روز صنعت و معدن – مشهد؛ (1385- اجراء گروهی)

شرکت در مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی آتش نشانان کشور – مشهد؛ (1386- اجراء گروهی)

شرکت در مراسم افتتاحیه تئاتر مشهد بمناسبت روز جهانی تئاتر – مشهد؛ (1386- اجراء گروهی)

شرکت در مراسم هفته نیروی انتظامی – مشهد؛ (1386- اجراء گروهی)

حضور در مراسم جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه پیام نور – فریمان؛ (1387- اجراء گروهی)

حضور در نمایشگاه ایرانگردی جهانگردی- کاخ نیاوران و سعدآباد تهران؛ (1387- اجراء گروهی)

شرکت در مراسم هفته نیروی انتظامی – مشهد؛ (1387- اجراء گروهی)

حضور در ساخت نماهنگ قاصد باران - صدا و سیمای مرکز خراسان؛ (آذرماه 1387)

شرکت در مراسم افتتاحیه مسابقات کشور- فول کینگ بوکسینگ خواف؛ (آذرماه1387)

حضور در مراسم جشن غدیر خم در اداره فرهنگ و ارشاد خواف؛ (اجراء گروهی- آذرماه1387)

همکاری با گروه مستندسازی صدا و سیمای تهران شبکه1؛ (اجراء گروهی- دیماه1387)

شرکت در جشنواره تئاتر استانی با نمایش "ایاز عیار"؛ (دیماه 1387- کارگردان)

حضور در مراسم روز جهانی تئاتر و تجلیل از پیشکسوتان تئاتر استان؛ (اردیبهشت ماه1388)

حضور در جشن عید معنوی بمناسبت سالروز ورود امام رضا(ع) به خراسان؛ (اجراء گروهی- تیرماه1388)

شرکت در چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایشهای آیینی و سنتی –تهران؛ (اجراء گروهی- مرداد1388)

شرکت در المپیاد ورزشی کشوری – مشهد مقدس؛ (اجراء گروهی-مهر 1388)

نوزدهمین جشنواره تئاتر استانی با نمایش صحنه ای "سیلی و درفش؛ (دستیار اول کارگردان-آبان 1388)

حضور در بزرگداشت روز دانشجو دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ (اجراء گروهی –آذر1388)

اجرا در ساخت نماهنگ پدیده شاندیز ؛ (اجراء گروهی – خرداد 1389)

کسب مقام برگزیده انجمن هنرهای نمایشی استان- تیرماه؛ (مسئول انجمن هنرهای نمایشی)

شرکت در کارگاه آموزشی – کارگردانی؛ (استادفرهاد مهندس پور-مرداد1389)

حضور در هفتمین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی-نمایشنامه راهبندان؛ (کارگردان- شهریور 1389)

کسب مقام اول در موسیقی- نویسندگی- بازیگری-نمایشنامه راهبندان؛ (گروهی- شهریور 1389)

دریافت جایزه ویژه استاد رضا صابری به نمایشنامه راهبندان؛ (انجمن هنرهای نمایشی-شهریور)

شرکت در اجلاس سراسری مدیران فرهنگی و هنری استان؛ (مسئول انجمن هنرهای نمایشی)

حضور در بیستمین جشنواره تئاتر استانی- نمایش غربت زدگان؛ (کارگردان – آبان 1389)

شرکت در مراسم افتتاحیه مسکن مهر با حضور وزیر مسکن- مشهد؛ (گروهی – آذر 1389)

حضور در طرح استانی تئاتر برای مردم- نمایش غربت زدگان؛ (کارگردان – بهمن 1389)

حضور در اولین نشست سرپرستان گروه های تئاتر – تهران ؛ (سرپرست گروه – اسفند 1389)

عضو اصلی شورای نظارت بر نمایش شهرستان؛ (کارشناس تئاتر)                                            

حضور گروهی در دومین جشن جهانی نوروز-سرآمدان فرهنگ و هنر کشور-تالاروحدت؛ (فروردین 1390)

 شرکت در مسابقات کشتی - استانی خواف؛ ( اردیبهشت 1390)
سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز
مشهد مقدس ؛ (خرداد 1390)
 جشن مخاطبان 90
برج میلاد شبکه جام جم ؛ (تیر 1390)                         
  افتتاحیه آموزشگاه کویر طوفان نشتیفان؛ (15 بهمن 1390)

 اجرای برنامه در خواف با باشگاه دانشجویان ایرانشناسی تهران؛ ( 3 اسفند 1390)
   اجرای جشن بزرگ آران پارت
خواف؛ ( 19 اسفند 1390)

   جشن بزرگ پیشکسوتان ورزشی تربت حیدریه؛ ( 27 اسفند1390)
   جشن سازمان حمل و نقل شهری در تالار نصر مشهد؛(27 اسفند1390)
   جشن هفته معلم در شهرستان های زاوه و تربت حیدریه؛(17 اردیبهشت1391)
   اجرای برنامه هنری درسفراستانی ریاست محترم جمهورآقای دکترمحموداحمدی نژاددرخواف؛ (22اردیبهشت ماه 1391)
    اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر شهر در تهران؛(23 اردیبهشت1391)

   مراسم افتتاح فاز یک سیمان مجد خواف با حضور وزارت محترم نیرو آقای نامجو؛ ( 24 اردیبهشت ماه 1391 )
   بیست و هشتمین کنگره رادیولوژی ایران در هتل المپیک مجموعه ورزشی آزادی؛ ( 28 اردیبهشت ماه 1391 )
  چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز - تربیت معلم شهید بهشتی مشهد؛(11خرداد 1391)
  شرکت آران پارت آسیا
خواف؛ (25 خرداد1391)

اجرای شرکت ساپکو مشهد؛ ( 22 تیر 1391 )

اجرای شرکت آران ماشین توس سنگان ؛ ( 31 شهریور1391)

اجرای افتتاح پروژه شهید عباسپور با حضور شهردار محترم مشهد ، مهندس پژمان ؛ ( 27 اسفند 1391 )

اجرای جشن نوروزانه شرکت صنعتی معدن زرمهر تربت حیدریه؛(28 اسفند1391)

اجرای دیزدر شاندیز_ مشهد(نوروز1392)   

اجرای گروهی در تهران(تئاترشهر)

تک پرده های نمایشی:

راهنمایی و رانندگی شوخی با پیامهای بازرگانی دزد ناشی احتکار عبدلی و آقامیرزا قاسم یک چشم چینی را پاس بدارید ملوسک مرتعداری مرخصی در اداره  و...

همکاری با مرکز تئاتر استان و بنیاد شهید خواف امور تربیتی انجمن اسلامی مدارس عقیدتی سیاسی پدافند هوایی تهران در سالهای 69-67 شرکت در هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکمنستان ، تاجیکستان باتفاق گروه محلی ورشرنگ شرکت در هجدهمین و بیستمین و نیز بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر کشور شرکت در سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره تئاتر استانی شرکت در طرح 7000 اجراء نمایش خیابانی کشور به دستور مرکز هنرهای نمایشی تهران دریافت 4 دیپلم افتخار و لوایح تقدیر و همچنین تندیس جشنواره از جشنواره های مختلف استانی و کشوری و .

تاریخ به روز رسانی: 1394/12/12