در حال بارگذاری ...

حسن جلالی(دامغان)

تولد  : دامغان – 1349‏
تخصص : نویسنده، کارگردان
تحصیلات : ‏ دیپلم اقتصاد و اجتماعی
اجراها : نمایش نویسنده و کارگردان:‏ ‏"مسافران" دامغان، سالن ارشاد؛ 1371‏ ‏"سفر امیر جوان" دامغان، سالن بهزیستی؛ 1372‏ ‏"نقش عشق" شاهرود، جشنواره بچه‌های سوره؛ 1372‏ ‏"خواهد آمد" تهران، جشنواره مطلع الفجر- شهرستان – استانی – کشوری؛ 1373‏ ‏"عشق" شاهرود، جشنواره استانی بچه‌های سوره؛ 1374‏ ‏"آخرین منزل" جشنواره استانی ارشاد؛ 1375‏ ‏"در غربت" دامغان، سالن بهزیستی؛ 1375‏ ‏"مسافران شهر آئینه" دامغان، سالن بهزیستی؛ 1376‏ ‏"شمیم حقیقت" دامغان، سالن بهزیستی؛ 1377‏ ‏"امدادگر" سمنان، جشنواره بسیج استان؛ 1378‏ ‏"چرا میگی یکی" معراج، سالن بهزیستی؛ 1379‏ ‏"دست بالا دست بسیاره" معراج؛ 1380‏ ‏"دل و دشنه" سالن بهزیستی، استانی ارشاد؛ 1381‏ ‏"سرنوشت" سالن بهزیستی؛ 1382‏ ‏"تارهای سیاه" سالن بهزیستی؛ استانی ارشاد؛ 1383‏ ‏"بر لبه تیغ" سالن بهزیستی؛ 1385‏ ‏"رنگین کمان عشق" بسیج استانی؛ 1385‏ ‏"بوف کور" جشنواره بسیج استانی؛ 1385‏


1388/7/11