در حال بارگذاری ...

مرتضی ابوالقاسمی(شاهرود)

تولد  : شاهرود – 1362‏
تخصص : بازیگر، فیلمساز، شبیه خوان
تحصیلات : دیپلم فیلمسازی انجمن سیمای جوانان ایران؛ 1380‏
اجراها : نمایش کارگردان:‏ ‏"فیلم قلب بند" (مرتضی ابوالقاسمی) شاهرود؛ 1380‏ ‏"عاقبت ..." شاهرود؛ 1381‏ دستیار کارگردان:‏ ‏"بگذار تا ستاره‌ها در آسمان تو چشمک بزنند" نویسنده (محسن عرب امیری) کارگردان ‏‏(محسن عرب امیری) شاهرود؛ 1387‏ بازی: ‏ ‏"شیرین کجاست، فرهاد منم" (صمد علیزاده فرد) شاهرود؛ سال (؟)‏ ‏"پسرک دشتبان" (رضا عابدی) شاهرود؛ سال (؟)‏ ‏"آی آدم‌ها" (سید حسین میر باقری) شاهرود؛ سال (؟)‏ ‏"عشق آباد" (علی قربانی) شاهرود؛ سال (؟)‏ ‏"خاک خسته" (علی عباسی) شاهرود؛ سال (؟)‏ ‏"ابوذر تن‌ها" (مهدی بانی) شاهرود؛ سال (؟)‏ ‏"مجلس ضربت زدن" (حسن سرچاهی) شاهرود؛ سال (؟)‏ ‏"شعبده و طلسم" (محمدرضا عبادیانی) شاهرود؛ 1386‏ ‏"مختار نامه" (سید داود میرباقری) شاهرود؛ 1386‏ ‏"دعانویسها" (رضا عابدی) شاهرود؛ 1386‏ ‏"افسون چهل سوی پر آشوب" (محسن حسین نیا) شاهرود؛ 1387‏ ‏"هرت وزرت" (محمدعرب اسدی) شاهرود؛ 1388‏ تعزیه خوانی:‏ ‏"معین البکاء" مجلس شهادت حضرت علی اکبر (ع) شاهرود؛ 1386‏ ‏"معین البکاء" مجلس شهادت حضرت علی اکبر (ع) شاهرود؛ 1387‏ ‏"معین البکاء" مجلس فضل و فتاح شاهرود؛ 1387‏


فعالیت‌ها:‏ تحقیق و تصحیح نسخه تعزیه شهادت حضرت علی اکبر (ع) شاهرود؛ 1387‏ تحقیق و تصحیح تعزیه فضل و فتاح شاهرود؛ 1387 ‏ کلاس بازیگری محمد عرب اسدی؛ 1384‏ Morteza5201 @ yahoo.com 1388/7/19