در حال بارگذاری ...

هادی آقاحسینی(شاهرود)

تولد  : شاهرود – 1357‏
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کارشناس حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی؛ 1380‏
اجراها : نمایش بازی: ‏ ‏"شیخ صنعان" (سید سعید آقایان) شاهرود؛ 1380‏ ‏"دزد دریایی" (حسن سرچاهی) شاهرود؛ 1380‏ ‏"سهرابی دیگر" (نوید برادران اکبر زاده) شاهرود؛ 1381‏ ‏"گورکن" (علی عباسی) شاهرود؛ 1381‏ ‏"کمدی اتفاق" (هومن شهرستانی) شاهرود؛ 1382‏ ‏"گور" (هومن شهرستانی) شاهرود؛ 1383‏ ‏"دلاک باشی" (حسن سرچاهی) شاهرود؛ 1385‏ ‏"آیتمهای نمایشی شبکه استانی" سمنان؛ 1385‏ ‏"امیر اکبر آنتونی" (حسن سرچاهی) شاهرود؛ 1386‏ ‏"پرده خوانی افلاک" (حسن سرچاهی) شاهرود؛ 1386‏ ‏"مختار نامه" (سید داود میرباقری) شاهرود؛ 1386‏ ‏"مجلس غریب تنهایی" (حسن سرچاهی) شاهرود؛ 1387‏ ‏"بگذار تا ستاره‌ها در آسمان تو چشمک بزنند" (محسن عرب امیری) شاهرود؛ 1387‏ ‏"وضعیت پایانی" (محمدعرب اسدی) شاهرود؛ 1388‏


جوایز: ‏ دریافت دوم بازیگری "سهرابی دیگر" از جشنواره استانی فجر، سمنان؛ 1381‏ دریافت سوم بازیگری "گور" جشنواره استانی فجر، سمنان؛ 1383‏ فعالیت‌ها:‏ شرکت در یک دوره کلاسهای آموزشی بازیگری زیر نظر آقای دکتر مسعود دلخواه، شاهرود؛ ‏‏1385‏ H_aghahoseini@ yahoo.com 1388/8/19