در حال بارگذاری ...

مهدی خرم دل (شیراز)

تولد  : آباده ـ 1357‏
تخصص : نویسنده
تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز
اجراها : نمایش نویسنده:‏ ‏"ساعتی که ما زائیدیم" (سید محسن احمدی) آباده؛ 1382‏ ‏"مرد قد بلند"؛ 1382‏ ‏"خانزاده"؛ 1386‏ ‏"امروز دیدار با گودو"؛ 1385‏ ‏"خط کشی سرخ خیابان"؛ 1382‏ ‏"این دنیای ساکت"؛ 1384‏ نویسنده، کارگردان:‏ ‏"گوی و میدان" آباده، سالن بنیاد شهید؛ 1377‏ ‏"مضحک یک بازیگر خیابانی" آباده؛ 1381‏ ‏"یک متیک مدرن" صفا شهر، سالن ولایت فقیه؛ 1383‏ ‏"بعضی چیزها هرگز تغییر نمی‌کند" صفاشهر؛ 1384‏ کارگردان:‏ ‏"پوریای دیگر" آباده، سالن دانشگاه پیام نور؛ 1378‏ بازی:‏ ‏"زوخ" (جواد عطاری) آباده، سالن شهر؛ 1376‏ ‏"سه تار" (علیرضا خدام) آباده؛ 1378‏ ‏"عاشق اسماعیل" (مهرداد نعمت اللهی) آباده؛ 1379‏ ‏"خرس" (فاطمه جعفری) شیراز، دانشگاه آزاد؛ 1386‏ فیلم نویسنده، کارگردان:‏ ‏"این بالا در آسمان" تهران، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه؛ 1379‏ ‏"هویت" (سید محسن احمدی) تهران، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه؛ 1380‏ ‏"همه چیز من" تهران، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه؛ 1381‏ نمایش نویسنده:‏ ‏"ساعتی که ما زائیدیم" (سید محسن احمدی) آباده؛ 1382‏ ‏"مرد قد بلند"؛ 1382‏ ‏"خانزاده"؛ 1386‏ ‏"امروز دیدار با گودو"؛ 1385‏ ‏"خط کشی سرخ خیابان"؛ 1382‏ ‏"این دنیای ساکت"؛ 1384‏ نویسنده، کارگردان:‏ ‏"گوی و میدان" آباده، سالن بنیاد شهید؛ 1377‏ ‏"مضحک یک بازیگر خیابانی" آباده؛ 1381‏ ‏"یک متیک مدرن" صفا شهر، سالن ولایت فقیه؛ 1383‏ ‏"بعضی چیزها هرگز تغییر نمی‌کند" صفاشهر؛ 1384‏ کارگردان:‏ ‏"پوریای دیگر" آباده، سالن دانشگاه پیام نور؛ 1378‏ بازی:‏ ‏"زوخ" (جواد عطاری) آباده، سالن شهر؛ 1376‏ ‏"سه تار" (علیرضا خدام) آباده؛ 1378‏ ‏"عاشق اسماعیل" (مهرداد نعمت اللهی) آباده؛ 1379‏ ‏"خرس" (فاطمه جعفری) شیراز، دانشگاه آزاد؛ 1386‏ فیلم نویسنده، کارگردان:‏ ‏"این بالا در آسمان" تهران، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه؛ 1379‏ ‏"هویت" (سید محسن احمدی) تهران، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه؛ 1380‏ ‏"همه چیز من" تهران، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه؛ 1381‏


جوایز:‏ دریافت سوم کارگردانی "پوریای دیگر" بابل، جشنواره سراسری تئاتر؛ 1379‏ دریافت اول طراحی صحنه "پوریای دیگر" بابل، جشنواره سراسری تئاتر؛ 1379‏ دریافت اول نویسندگی "ساعتی که ما زائیدیم" یاسوج، جشنواره منطقه‌ای؛ 1382‏ دریافت اول نویسندگی "ساعتی که ما زائیدیم" مرودشت، جشنواره منطقه‌ای؛1383‏ دریافت اول کارگردانی "بعضی چیزها هرگز تغییر نمی‌کند" فارس، جشنواره شمال؛ 1384‏ دریافت سوم بازیگری "گوی و میدان" همدان؛ 1378‏ فعالیت‌ها:‏ مسئول انجمن نمایشی دانشگاه پیام نور آباده؛ 77 – 81‏ مدرس نمایش در انجمن نمایشی صفاشهر و اجرای نمایشهای خلاق کودکان عضو غیرفعال انجمن نمایشی شیراز؛ 81 تا کنون‏ نویسنده، کارگردان و مجری در صدا و سیمای مرکز فارس‏ mehdi.khorramdel @ yahoo.com 1388/8/9